Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ny pre-såkornordning for gründerbedrifter

Ny pre-såkornordning for gründerbedrifter

En ny ordning gjennom Innovasjon Norge skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer. 

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Pre-såkornordningen

Gjennom pre-såkornordningen gir Innovasjon Norge rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og nettverk av privatinvestorer («forretningsenglenettverk»). Disse organisasjonene eller nettverkene skal igjen investere pengene som egenkapital i oppstartsbedrifter yngre enn 5 år. Pre-såkornkapitalen skal matches med minimum like stort beløp, fortrinnsvis fra «forretningsengler». Forretningsengler er privatpersoner som investerer egne penger og kunnskap i nystartede selskaper. Dersom gründerprosjektene ikke lykkes, slettes lånene til Innovasjon Norge.

Målgruppe

Tilskuddet passer inn i utviklingsløpet i den fasen hvor bedriften forbereder seg for vekst. Pre-såkornkapital skal investeres i innovative bedrifter:

  • a. som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert (f.eks. TTO eller inkubator) kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det ypperste innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller
  • b. hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før pre-såkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

Du finner mer informasjon om ordningen på regjeringen.no og innovasjonnorge.no

Søknad må sendes innen 22. april 2016. 


Sticos holder deg oppdatert: