Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Slik behandler du lån til aksjonær i regnskapet

Slik behandler du lån til aksjonær i regnskapet

Lån fra selskap til personlig aksjonær er fra 07.10.2015 å anse som skattemessig utbytte. Men hvordan skal lånet behandles i regnskapet?

Audun Stenberg, rådgiver i Sticos

Lån fra et selskap til personlig aksjonær skal altså skattemessig anses som utbytte, og skattlegges deretter, med mindre en kommer inn under noen av unntakene. Regnskapsmessig vil det imidlertid fortsatt balanseføres som et lån, selv om det skattemessig er behandlet som et utbytte.

Motregning mot utbytte

Mange velger senere å ta ut utbytte som motregnes mot lånet. Etter som dette er beskattet som utbytte ved låneopptaket, skal ikke uttaket beskattes på nytt når utbytte motregnes mot lånet. Avsetning til utbytte skal presenteres som gjeld i selskapets balanse frem til motregningen gjennomføres. I disse tilfellene bør det opplyses i note til årsregnskapet at lånet skal motregnes mot avsatt utbytte. 

Tilbakebetaling av lån

Når en aksjonær tilbakebetaler lån som tidligere er skattlagt som utbytte, skal dette skattemessig innrapporteres som innbetalt kapital. Regnskapsmessig skal det imidlertid behandles som tilbakebetaling av lånet.

Ulovlig lån

For at et lån til aksjonær skal være lovlig etter aksjeloven, må det være innenfor rammen av det som kan utdeles som utbytte. I tillegg skal det stilles sikkerhet for lånet. Hvis dette ikke er på plass, vil det være et ulovlig lån som selskapet må ryddes opp i. Skattemessig skal det uansett innrapporteres som utbytte.

Se følgende emne i Sticos Oppslag for mer informasjon om skattemessig og regnskapsmessig behandling: Lån til personlig aksjonær - skattemessig utbytte/utdeling


Sticos holder deg oppdatert: