Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Søk om utsettelse dersom selvangivelsen ikke er ferdig til 31. mai

Søk om utsettelse dersom selvangivelsen ikke er ferdig til 31. mai

Siste frist for å levere selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende er onsdag 31. mai. Dersom det foreligger særlige grunner som gjør det vanskelig å levere selvangivelsen innen 31. mai, kan det søkes individuelt om utsatt leveringsfrist. Utsettelse kan gis inntil én måned. Regnskapsførere og revisorer kan også via fellessøknad søke om å få utsatt fristen for en mindre andel av klientene til 30. juni.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Ordinær frist er 31. mai

Selvstendig næringsdrivende skal levere selvangivelsen elektronisk innen 31. mai. Selskap (AS, ASA, SA, BA med mer, bortsett fra oljeselskap) har også frist 31. mai.

Tilsvarende vil deltakere i deltakerlignede selskap (DLS) ha samme leveringsfrist som selskapet, det vil si 31. mai. Det bør gis en merknad i selvangivelsen om at vedkommende er deltaker i et slikt selskap.

Ektefeller til næringsdrivende

Selvangivelsesfristen for ektefeller avgjøres særskilt for hver av dem. Er den ene ektefellen en næringsdrivende mens den andre bare er lønnstaker, måtte altså den sistnevnte levere selvangivelse senest 30. april selv om den førstnevnte har frist til 31. mai.

Har begge ektefeller arbeidet i et enkeltpersonforetak som tilhører den ene eller begge ektefellene og overskudd fordeles etter arbeidsinnsats, regnes begge ektefeller som næringsdrivende. Begge to har dermed frist til 31. mai og må levere elektronisk.

Søknad om utsettelse utover 31. mai

Individuell søknad

Skattekontoret skal gi utsettelse når skattyteren i skriftlig søknad godtgjør at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere selvangivelse med vedlegg innen fristen. Søknad om utsettelse gjøres enklest via Altinn ved å levere RF-1114.

Fellessøknad

Regnskapsførere og revisorer som bistår næringsdrivende med utfylling av selvangivelsen, kan gis utsettelse for en mindre andel av søkerens klienter. Søknaden må være begrunnet og gjelde navngitte skattytere. Utsettelse på dette grunnlaget kan gis til 30. juni.

Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter gjøres på skjema RF-1113.


I vår artikkel om selvangivelsen 2015 kan du lese mer om forsinkelsesavgift, tilleggsforskudd, skatteoppgjørspuljer og klagefrister, rentesatser for til gode skatt og restskatt, samt betalingsfrister for restskatt.


Sticos holder deg oppdatert: