Sticos Fagstoff

Betaler du feil skatt? Du kan ikke skylde på årsoppgjørsprogrammet

Betaler du feil skatt? Du kan ikke skylde på årsoppgjørsprogrammet

Blir det feil i skattemeldingen som resulterer i at du betaler feil skatt, vil ikke Skatteetaten akseptere at du skylder på årsoppgjørsprogrammet eller at det er en åpenbar regne- eller skrivefeil. Du må ha kontroll på at tallene du leverer er riktige.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

De fleste bruker et årsoppgjørsprogram når de skal utarbeide skattemeldingen for et selskap. Det er til god hjelp. Uansett må du gjøre en del kontroller av skjemaene. Hvis ikke er det lett å trå feil. Programmene er avhengig av at du gir det riktig input. Det er også viktig at du forstår hva som skjer i programmet og du må gjøre en kvalitetssikring av alle skjema og at beregninger er blitt riktige.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Skatteetaten fikk fullt medhold

Oslo tingrett ga i dommen (TOSLO-2018-140013) Skatteetaten fullt medhold i saken mot Sats Group AS, der det ble gitt tilleggsskatt som følge av feil i skattemelding og dermed feil grunnlag for beregning av skatt. Påstand om at dette var en åpenbar regne- og skrivefeil ble avvist.

Saken gjaldt manglende tilbakeføring av nedskrivning av aksjer på næringsoppgaven side 4. Det betyr at nedskrivning kom skattemessig til fradrag, som jo er feil. I skatteklagenemdsaken Stor avdeling 01 NS 30/2018 gjentas det flere ganger fra Skatteetatens side at selskapet må ha kvalitetssikringsrutiner. Det er ikke sannsynliggjort at den feilaktige fradragsføringen er av teknisk art, men at den skyldes mangelfulle kvalitetssikringsrutiner og menneskelig svikt. Videre leser vi: «For profesjonelle og ressurssterke skattepliktige med kompliserte skatteforhold må det forventes grundige og betryggende kvalitetssikringsrutiner ved regnskapsføring og utarbeidelse av opplysninger for fastsettelse av skatt.» 

Tips til kontroller

Regelverket er omfattende og det krever god kompetanse når du skal utarbeide alle skatteskjema og gjøre en skatteberegning.

Ved kvalitetssikring må du ha et forhold til skattekostnaden. Ved en analyse av den vil du kunne fange opp om det er skjedd feil og gjøre en ytterligere kontroll av at skjemaene er riktige.

Før du kommer så langt bør du stegvis ha kontroll på følgende

  • Næringsoppgaven side 2 og 3 stemmer med avstemt kontospesifisert regnskap (resultat og balanse)

  • Alle endringer i midlertidige forskjeller er dokumentert avstemt

  • Næringsoppgaven side 4

  • Skattemeldingen og øvrige vedlegg

Til hjelp i denne kontrollen har vi utarbeidet en sjekkliste som tar deg gjennom skjemaene og de kontrollene du bør gjøre. Denne finner du i Sticos Oppslag – abonnement proff eller revisjon.

I Sticos Oppslag finner du også alt om regelverket; både regnskapsmessig og skattemessig og et skjema som hjelper til å dokumentere kontrollen du bør gjøre av skatteberegningen.

TRENGER DU PÅFYLL? Øk kompetansen i virksomheten din med Sticos Internkurs eller ta de digitale enkeltkursene Regnskaps- og skattemessige forskjeller og Skatteberegning for AS.

Til hjelp i denne kontrollen har vi utarbeidet en sjekkliste som tar deg gjennom skjemaene og de kontrollene du bør gjøre. Denne finner du i Sticos Oppslag – abonnement proff eller revisjon. Prøv Sticos Oppslag gratis her.

 
GRATIS E-BOK FOR LEDERE

Slik går du frem ved oppsigelse
på grunn av arbeidstakers forhold

 

Last ned gratis her
Last ned gratis e-bok om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold her
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x