Sticos Fagstoff

Dette er de nye skattereglene for diettgodtgjørelsen

Dette er de nye skattereglene for diettgodtgjørelsen

Som kjent ble statens særavtaler og satser for diettberegning og måltidstrekk endret fra 22. juni. Nå har også Skatteetaten bestemt at skattereglene endres fra samme dato.

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

Endringene i særavtalen som nå også har fått betydning for skattereglene er beregningen av måltidstrekk på dagreiser, beregningen av diettgodtgjørelse for reiser som varer seks timer eller mer utover hele døgn og beregning av måltidstrekk for reiser i utlandet.

LES OGSÅ: Se satsene i statens reiseregulativ 2018 her

Endringer på dagdietten – måltidstrekk

En endring som kom i særavtalen var at måltidstrekkene nå skal beregnes av døgndiettsatsen. Dette gjelder uansett om det er en reise med eller uten overnatting. Tidligere ble måltidstrekket beregnet ut fra den aktuelle diettsatsen, noe som gjorde at for eksempel en lunsj hadde ulik verdi avhengig av lengden på reisen. Dette gjaldt også skatterettslig. Nå som særavtalen er endret, endrer også skatteetaten reglene. Måltidstrekk på dagreiser skal også skatterettslig beregnes ut fra døgnsatsen i særavtalen, altså av 754 kroner. Med andre ord er det nå faste beløp som skal trekkes dersom arbeidstaker får dekket frokost, lunsj eller middag på dagreisen:

Måltid på dagsreiser

Trekk % av døgnsats

Beløp

Frokost

20 %

150,80

Lunsj

30 %

226,20

Middag

50 %

377,00

 

Skatterettslig har det vært praksis at beløpene avrundes til nærmeste hele krone. På overnattingsreiser skal måltidstrekkene etter skattereglene beregnes av døgnsatsen, differensiert etter overnattingssted (kr 569, kr 159 og kr 88).

TRENGER DU PÅFYLL? Ta vårt nettkurs om reglene om oppsigelse og avskjed

Endringer for påfølgende døgn ved reiser med overnatting

Den andre endringen som har fått betydning for skattereglene, er beregning av diett på reiser med overnatting når reisen varer seks timer eller mer inn i nytt døgn. Tidligere ble dette regnet som et helt nytt døgn. Man fikk da diett beregnet etter overnattingssatsen, differensiert etter hvor man hadde overnattet. I særavtalen ble dette endret slik at man nå bare har krav på dagsatsene det påfølgende døgnet, altså 297 kroner eller 552 kroner. Dette gjelder tilsvarende på reiser i utlandet. Man vil da skattefritt kunne få 50 prosent av utenlandssatsen for reiser fra seks og inntil tolv timer, og full sats fra og med tolv timer.

Som følge av endringen i særavtalene, endres dette også skatterettslig. Dietten som kan utbetales skattefritt påfølgende døgn endres nå til dagsatsene etter særavtalene. For arbeidstakere som overnatter på pensjonat eller privat så vil dette få et litt pussig utfall, i og med at de for selve overnattingsdøgnet bare kan få 159 kroner eller 88 kroner skattefritt, mens de det påfølgende døgnet kan få 297 kroner eller 552 kroner skattefritt for reiser i Norge (eventuelt 50 prosent / full sats ved reiser i utlandet. Eventuelle måltidstrekk skal likevel beregnes av døgnsatsen for overnattingsstedet.

Selv om man utbetaler diettgodtgjørelse etter dagsatsene skal dette likevel innrapporteres i a-meldingen som reise med overnatting på hotell, pensjonat eller privat, som tidligere.

LES OGSÅ: Nå kan arbeidsgiver nekte deg å laste ned apper på mobilen

Endringer måltidstrekk utland

En relativt enkel og etterlengtet endring er at prosentsatsene for måltidstrekk i utlandet nå også skatterettslig er blitt lik som i Norge, med 20, 30 og 50 prosent.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: