Sticos Fagstoff

- Fritaksmetoden bør ikke komme overraskende på politikere som selv har innført den

- Fritaksmetoden bør ikke komme overraskende på politikere som selv har innført den

Skattefordelene knyttet til fritaksmetoden bør ikke komme som en overraskelse for norske politikere. Reglene ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006 etter et bredt politisk flertall på Stortinget.

Magne Olufsen, fagsjef i Sticos

Med artikkelen milliardærenes skattefrie pengebinger bidrar Dagens Næringsliv med nyttige innspill til samfunnsdebatten om det norske skattesystemet. En del oppslag og reaksjoner som har kommet i kjølvannet av artikkelen er det imidlertid grunn til å stille spørsmål ved. 

Utgangspunktet for artikkelen i Dagens Næringsliv, og senere artikler blant annet i Aftenposten, er fritaksmetoden, som ble innført ved ny skattelov i 2006. Fritaksmetoden går kort fortalt ut på at utbytte og gevinst ved salg av aksjer er skattefrie for selskapsaksjonærer. Hvis en privatperson eier et holdingselskap, og dette holdingselskapet eier aksjeposter i andre selskap, blir dermed utbytte og gevinster ved salg av aksjer skattefrie for holdingselskapet. Beskatningen skjer først når privatpersonen tar ut utbytte fra holdingselskapet.

Sticos Oppslag er det eneste oppslagsverket du som jobber med regnskap og økonomi trenger. Prøv gratis her!

Sentral del av skatteloven

Artikkelen har ført til en del debatt, og i en artikkel i Aftenposten uttaler blant annet SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski at det må ses på hvordan dette «skattehullet» kan tettes, mens Aps finanspolitiske talsperson, Hadja Tajik, sier hun er overrasket over avsløringene, og at hun selv ikke har en spesielt utviklet kreativitet for skatteplanlegging.

Det er her verdt å minne om at fritaksmetoden er en helt sentral del av skatteloven. Reglene ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006 etter et bredt politisk flertall på Stortinget, der også SV og Ap stemte for. Resultatene etter denne skattereformen har vært forutsigbare og i tråd med det som det store flertallet på Stortinget var innforstått med, eller i alle fall burde forstått, da reglene ble innført.

Tilstrekkelig interesse blant politikerne?

For å kunne benytte seg av skattefordelene knyttet til fritaksmetoden er det ikke nødvendig å finkjemme skattelovgivningen på jakt etter smutthull som lovgiver ikke er klar over. Det er tilstrekkelig å innrette investeringene sine etter helt sentrale bestemmelser i skatteloven. I de fleste tilfeller er det derfor ikke snakk om ekstremsport i kreativ skatteplanlegging for å kunne innrette investeringene etter fritaksmetoden.

Skattelovgivningen gir viktige føringer på svært mange områder i samfunnet, og debatt om innretting av skattelovgivningen er bra. I lys av de nevnte uttalelsene må det imidlertid være lov å stille spørsmål ved om mange av våre politikere viser tilstrekkelig engasjement og interesse for dette viktige området. Virkningen av fritaksmetoden burde på ingen måte komme overraskende på politiske partier som selv har hatt en aktiv rolle ved innføringen av disse reglene. Eller har det politiske klimaet blitt slik at enkelte partier nå forsøker å score politiske poeng på å kritisere regler de selv har bidratt til å vedta?

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: