Sticos Fagstoff

Husk frist for skattemelding for næringsdrivende

Husk frist for skattemelding for næringsdrivende

Søk om utsettelse dersom skattemeldingen for næringsdrivende ikke er ferdig til 31. mai.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Siste frist for å levere skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende er fredag 31. mai. Dersom det foreligger særlige grunner som gjør det vanskelig å levere skattemeldingen innen 31. mai, kan det søkes individuelt om utsatt leveringsfrist. Utsettelse kan gis inntil én måned. Regnskapsførere og revisorer kan også via fellessøknad søke om å få utsatt fristen for en mindre andel av klientene til 30. juni.

Ordinær frist er 31. mai

Selvstendig næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Selskap (AS, ASA, SA, BA med mer, bortsett fra oljeselskap) har også frist 31. mai.

Tilsvarende vil deltakere i selskap med deltakerfastsetting ha samme leveringsfrist som selskapet, det vil si 31. mai.

Ektefeller til næringsdrivende
Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen. Dette er fremgår av skatteforvaltningsforskiften § 8-2-3, 2. ledd.

Søknad om utsettelse utover 31. mai

Individuell søknad
Skattekontoret skal gi utsettelse til 30. juni når skattyteren i skriftlig søknad godtgjør at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere selvangivelse med vedlegg innen fristen. Søknad om utsettelse gjøres enklest via Altinn ved å levere RF-1114. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2018 er tilgjengelig til og med 31.05.2019.

Fellessøknad
Regnskapsførere og revisorer som bistår næringsdrivende med utfylling av skattemeldingen, kan gis utsettelse for en mindre andel av søkerens klienter. Søknaden må være begrunnet og gjelde navngitte skattytere. Utsettelse på dette grunnlaget kan gis til 30. juni. Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for klienter gjøres på skjema RF-1113. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2018 er tilgjengelig til og med 31.05.2019.

I vår artikkel om  skattemeldingen 2018 kan du lese mer om tvangsmulkt, tilleggsforskudd, skatteoppgjørspuljer og klagefrister, rentesatser for til gode skatt og restskatt, samt betalingsfrister for restskatt.

Hold deg faglig oppdatert med Sticos Kurs

Ta etterutdanning når det passer deg med nettkurs eller bestill et skreddersydd internkurs for akkurat din bedrift. 

Les mer om Sticos Kurs
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x