Sticos Fagstoff

Ikke startet med Skattefunn-søknaden ennå? Les her hvorfor du bør starte nå

Ikke startet med Skattefunn-søknaden ennå? Les her hvorfor du bør starte nå

For å få støtte fra Skattefunn må du søke til Forskningsrådet om å få godkjent ditt forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) som et Skattefunn-prosjekt. Søker du innen 1. september er du sikret støtte for 2020 ved godkjent søknad. Søknaden krever imidlertid mer arbeid enn mange tror. Start arbeidet i dag slik at du unngår å få avslått søknaden på grunn av manglende informasjon og formfeil.

Emma Nilsen Vonen, rådgiver i Sticos

Skattefunn er et offentlig tilskudd til virksomheter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter). Forsknings- og utviklingsprosjekt er i denne forbindelse et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter. Det kreves også at prosjektet må antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. 

Alle som har, eller planlegger å starte slike prosjekter, kan søke til Forskningsrådet om å få godkjent sitt prosjekt som et Skattefunn-prosjekt. For å få tilskudd igjennom Skattefunn kreves det en godkjent søknad.

Tilskuddet utbetales i skatteoppgjøret etter at virksomheten har krevd tilskuddet ved å føre et Skattefunn-fradrag på skattemeldingen som reduserer endelig skatt. Virksomheter som ikke har betalbar skatt å avregne skattefradraget i, får beløpet utbetalt.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Hvordan starter jeg søknadsprosessen?

Søknaden du utformer er kun en forespørsel om å få godkjent et konkret prosjekt som et Skattefunn-prosjekt. Søknaden skal derfor kun inneholde informasjon relevant til prosjektet, og ikke andre elementer fra foretakets virksomhet. Innledningsvis er det derfor viktig med et klart skille mellom hva som inngår i prosjektet og ikke.

For å skille ut prosjektaktiviteter kreves det at du har planlagt prosjektet nøye. En god start her er å benytte Forskningsrådets prosjektkanvas som er et verktøy som er utviklet for å kartlegge om man har et FoU-prosjekt. Verktøyet består av ulike spørsmål man bør ta stilling til, som kan benyttes i planleggingsprosessen. Prosjektkanvasen finner du her.

Hvordan utformer jeg søknaden?

Elektronisk søknad

Søknaden sendes elektronisk til Forskningsrådet. Etter du har logget inn vil du få opp en søknadsportal med 8 ulike sider hvor du legger inn din informasjon. Her spørres det etter blant annet informasjon om prosjektet, prosjektplan, prosjektresultater, budsjett, finansieringsplan, ressurser og eventuelle samarbeid. Et godt tips er å ta utgangspunkt i denne helt fra starten av, slik at du har full oversikt over hvilken informasjon du må fremskaffe.

Beskrivelse av prosjektet som helhet

Overordnet beskrives prosjektet med hovedmål, delmål og aktiviteter. Hovedmålet beskriver ønsket resultat av prosjektet, og bør fremstilles kort og konsist. Delmålene er en fragmentering av hovedmålet, som representerer de ulike stegene en må ta for å oppnå hovedmålet. Aktivitetene vil være det du konkret må utføre for å nå delmålene underveis. Aktivitetene må beskrives detaljer, se under for en nærmere beskrivelse. 

I beskrivelsen av målene bør du også beskrive konkret hvilken kunnskap som må innhentes for at du skal kunne nå de ulike målene i prosjektet.

Formålet

Som en forlengelse av hovedmålet bør du beskrive mer detaljert hva som er formålet med prosjektet. Her bør det forklares konkret hva som skal skape ny kunnskap. Samtidig må det beskrives hva som er nytt med varen, tjenesten eller produksjonsprosessen som du skal utvikle eller forbedre, sammenliknet med eksisterende løsninger på markedet.

Aktivitetene

De ulike aktivitetene som skal utføres i prosjektet bør beskrives detaljert og i klartekst. Det er denne beskrivelsen som er det viktigste punktet i søknaden. En god start er å kartlegge hvilke aktiviteter som skal inngå i prosjektet, hva som vil bli særlig krevende og hvordan dere har tenkt å løse disse utfordringene.

Viktige spørsmål du bør stille deg ved utarbeidelsen av denne beskrivelsen er hva du skal gjøre i prosjektet, hvordan du skal gjøre det, og hvorfor du skal gjøre det. Det er kun de aktivitetene som er nødvendig for å innhente ny kunnskap og å skape en god løsning for varen, tjenesten og produksjonsprosessen som vil godtas som en del av Skattefunn-prosjektet. Det er derfor viktig å koble de ulike aktivitetene opp mot de ulike delmålene og hovedmålene som du har satt deg, for å vise hvorfor aktivitetene er nødvendig.

Du skal også utforme et budsjett for prosjektet, som viser de kostnadene som påløper på de ulike aktivitetene. Du må med andre ord konkretisere aktivitetene på et slikt nivå at du har oversikt over hvilke kostnader som må beregnes for å få gjennomført aktiviteten. 

Hvorfor bør jeg starte så tidlig med søknaden? 

Som beskrevet over må du ha planlagt prosjektet nøye før du starter med søknadsarbeidet. Dette betyr for eksempel at du bør ha satt deg en konkret strategi for å oppnå formålet med prosjektet, avklart nytteverdien og vurdert om det er andre aktører du burde samarbeide med. I tillegg bør du blant annet ha innhentet informasjon om hvilke løsninger som er på markedet i dag og hvilken samfunnsnytte prosjektet har. Å innhente all denne informasjonen og sammenfatte den til en god søknad kan ta lang tid.

Det er også mulig at du vil få behov for veiledning underveis, noe som også kan forlenge arbeidet med søknaden.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: