Sticos Fagstoff

Korona: Regelendringer på skatteområdet

Korona: Regelendringer på skatteområdet

Det er vedtatt en rekke endringer i skattereglene i forbindelse med virusutbruddet.

Magne Olufsen, fagsjef i Sticos

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/19

Endringen innebærer at bedrifter som går med underskudd i 202 kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
Det innføres en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps-underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Endringen innebærer at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020 skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.
Det innføres en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. 
Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

Se også: Korona: Nye frister for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter.

Prinsipputtalelse om beskatning av utbytte

Skattedirektoratet legger i en prinsipputtalelse til grunn at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres. Det forutsettes at omgjøringen skjer før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet samt at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Det er videre en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.


Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: