Sticos Fagstoff

Skattefunn-avklaringer om kriserammede virksomheter

Skattefunn-avklaringer om kriserammede virksomheter

Skattefunn er ansett som statsstøtte i EU-rettslig forstand. Etter gruppeunntaksforordningen kan det ikke gis statsstøtte til kriserammede virksomheter. Finansdepartementet har i brev til Skattedirektoratet av 29.11.19 avklart viktige problemstillinger i denne sammenheng.

Hoan van Nguyen, rådgiver i Sticos

I brevet omtales hvilke foretak som i utgangspunktet defineres som kriserammede virksomheter og det er to viktige avklaringer om grunnlaget og tidspunktet for vurderingen. Kontrollen av vilkåret vil først skje ved innlevering av skattemeldingen.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du finner svar på dine problemstillinger, og har i tillegg gratis tilgang til vår fagsupport, hvor du får hjelp av landets beste eksperter innenfor fagområdene. Prøv gratis her!

Når er et selskap kriserammet?

Kriserammede virksomheter er definert i forordningens artikkel 2 pkt. 18, og omfatter bl.a.:

Selskap der halvparten av egenkapital er forsvunnet som følge av akkumulerte tap.

  • Dette punktet gjelder ikke for foretak som har bestått i mindre enn tre år, og som faller inn under definisjonen av små og mellomstore bedrifter (SMB). Små og mellomstore bedrifter defineres som selskaper med færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Virksomhet som er under konkursbehandling.

LES OGSÅ: Skattefunn: Dette er de nye endringene

Grunnlaget for vurderingen

Som utgangspunkt er det balansen i sist avlagte regnskap som utgjør vurderingsgrunnlaget for om de aktuelle omstendighetene har inntruffet. For bedrifter uten regnskapsplikt skal vurderingen skje på grunnlag av sist avlagte næringsoppgave på tidspunktet for godkjenning av søknad.

Tidspunktet for vurderingen om foretaket er i vanskeligheter

Det er når Norges forskningsråd godkjenner Skattefunn-søknaden som er tidspunktet for vurderingen om foretaket er under definisjonen kriserammet.  Det betyr at hvis foretaket kan dokumentere at situasjonen er endret fra siste avlagte regnskap er det det som skal legges til grunn. Det må kunne dokumenteres med et kvartalsregnskap eller annen mellombalanse.

Egenerklæring

Foretak som har fått innvilget skattefunnsmidler må levere RF 1053 i vedlegg til skattemeldingen. Her må det i en egen avkryssingsboks bekreftes at foretaket ikke var i vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden. Kontrollen av vilkåret skjer altså først på dette tidspunktet. Det er meget viktig å være klar over at foretakene har et selvstendig ansvar for å gjøre nødvendige vurderinger og dokumentere situasjonen på tidspunktet for godkjennelse av søknaden. Foretak som har fått innvilget midler i 2019 må også følge opp denne vurderingen. Her kan du lese Finansdepartementets brev til skattedirektoratet av 29.11.19

For prosjekter godkjent i 2018 vises det til departementets brev av 15. mai 2019 til Skattedirektoratet. I brevet oppfordret Finansdepartementet skattemyndighetene til å ikke kontrollere om kriserammede selskap hadde mottatt skattefunnfradrag i skatteleggingsperioden 2018.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: