Skattemeldingen 2018 – sjekk årsoppgavene før 1. mars

Skattemeldingen 2018 – sjekk årsoppgavene før 1. mars

Det er viktig å sjekke at opplysningene i årsoppgavene stemmer. Oppdager du feil, bør du ta kontakt med de som sendte oppgaven. Dersom det blir sendt inn ny årsoppgave til Skatteetaten innen 1. mars, unngår du at feilen tas med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Tidsbesparende å gjøre jobben nå

I løpet av januar skal du ha mottatt sammenstillingsoppgave fra arbeidsgiver. Oppgaven inneholder opplysninger om alt som arbeidsgiver har innrapportert på den ansatte via a-meldingen i 2018. I tillegg skal du eventuelt ha mottatt årsoppgave fra blant annet bank, forsikringsselskap og barnehage. Opplysningene er også rapportert til Skatteetaten, slik at opplysningene skal komme med på den forhåndsutfylte skattemeldingen. Det er derfor viktig å kontrollere at tallene i årsoppgavene er korrekte, slik at skattemeldingen blir riktig.

Se våre aktuelle og oppdaterte nettkurs innen regnskap, personal, økonomi og personvern

Fristen for korrigerte oppgaver er 1. mars

Finner du feil, eller du ikke har mottatt alle oppgavene, må du derfor snarest mulig kontakte den du har fått eller skulle fått oppgaven fra. Du har krav på å få en ny og korrekt oppgave. Oppgavegiveren skal også sende ny oppgave til Skatteetaten. Denne må være innsendt innen 1. mars for å komme med på den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Det kan nemlig være en tyngre og mer tidkrevende prosess å endre opplysningene når de er feil rapportert eller mangler i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Da må du først innhente korrigerte oppgaver, og så må det gjøres tilføyelser og endringer i skattemeldingen. Dette kan medføre at du får et senere skatteoppgjør enn du ellers ville ha fått.

Her er en liste over noen aktuelle oppgaver du kan ha fått via brev, e-post eller nettbank:

  • Årsoppgave om inntekt fra arbeidsgiver

  • Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie

  • Pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere

  • Årsoppgave fra banker

  • Årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning evt. realisasjon av verdipapir

  • Årsoppgave fra forsikringsselskap

  • Årsoppgave fra barnehagen over hva som er betalt

  • Årsoppgave fra skolefritidsordning over hva som er betalt

  • Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring

Når kommer skattemeldingen?

Skattemeldingen for inntektsåret 2018 blir tilgjengelig 4. april 2019 for e-brukere, mens skattemeldingen på papir blir utsendt fra og med samme dato. Avslutningsvis kan det nevnes at fristen for å registrere seg som e-bruker er 1. mars 2019. Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen i dialogen mellom skattyter, stat og kommune. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x