Statsbudsjettet 2019 – Skatte- og avgiftssatser

Statsbudsjettet 2019 – Skatte- og avgiftssatser

Forslag til statsbudsjett for 2019 er nå lagt frem. Her kan du se hvordan det påvirker blant annet minstefradrag, trygdeavgift, formueskatt og skatt på alminnelig inntekt.

Små, men viktige endringer fra fjorårets budsjett

 

Skatte- og avgiftssatser 2018 2019
     
SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT
   
 

23 %

22 %

TRINNSKATT

 

 

Trinn 1 innslagspunkt

169 000 kr

174 500 kr

Sats

1,4 %

1,9 %

Trinn 2 innslagspunkt

237 900 kr

245 650 kr

Sats

3,3 %

4,2 %

Trinn 3 innslagspunkt

598 050 kr

617 500 kr

Sats

12,4 %

13,2 %

Trinn 4 innslagspunkt

962 050 kr

993 300 kr

Sats

15,4 %

16,2 %

TRYGDEAVGIFT
 

 

Nedre grense for trygdeavgift

54 650 kr

54 650 kr

Opptrappingssats

25 %

25 %

Lønnsinntekt

8,2 %

8,2 %

Fiske, fangst og barnepass

8,2 %

8,2 %

Annen næringsinntekt

11,4 %

11,4 %

Pensjonsinntekt mv.

5,1 %

5,1 %

PERSONFRADRAG
   
 

750 kr

550 kr

MINSTEFRADRAG LØNN
 

 

Sats

45 %

45 %

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

Øvre grense

97 610 kr

100 800 kr

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt

31 800 kr

31 800 kr

MINSTEFRADRAG PENSJON
 

 

Sats

31 %

31 %

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

Øvre grense

83 000 kr

85 050 kr

FRADRAG ARBEIDS-/BESØKSREISER

 

 

Sats pr. km (inntil 50 000 km.)

1,56 kr

1,56 kr

Sats pr. km (over 50 000 km.)

0,76 kr

0,76 kr

Maksimalt fradrag før bunnfradrag

 

97 000 kr

Bunnfradrag

22 350 kr

22 700 kr

SKATTEFRI GRENSE PERSONALRABATT

 

7 000 kr

FORMUESSKATT

 

 

Bunnfradrag

1 480 000 kr

1 500 000 kr

Sats (Stat og kommune)

0,85 %

0,85 %

 

Fullstendig oversikt over regjeringens forslag til skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for inntektsåret 2019 finner du her.

 

Hold deg oppdatert på aktuelt fagstoff og nyheter.

Klikk her for å melde deg på Sticos sitt nyhetsbrev.
Du velger selv hvilke interesseområder du ønsker å motta fagstoff om.

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x