Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2020: Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap

Statsbudsjettet 2020: Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten ved å utvide ordningen.

Øyvind Harila, rådgiver i Sticos

I statsbudsjett for 2018 ble det innført særregler for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap. Kort sagt har ansatte på visse vilkår kunne utsette beskatningen av opsjonene til de har solgt de underliggende aksjene. Reglene har blant annet hatt til hensikt å avhjelpe likviditetsbelastningen det innebærer for ansatte å bli beskattet for aksjenes verdi før man faktisk har solgt aksjene.

Disse reglene har vært kritisert for å ha for strenge vilkår. Blant annet har ansatte ikke kunne utsette beskatningen for mer enn kr 500 000. Umiddelbart høres kanskje dette ut som et ganske stort beløp, men når man tenker på at opsjonene skal kompenserer både for flere år med lønn godt under markedspris og at opsjonenes verdi er høyst usikre, så er ikke kr 500 000 så mye.

I tillegg har ordningen blitt kritisert for å ha for mange og strenge vilkår. Litt avhengig av hvordan man teller, så er det omtrent 14 vilkår som selskapet og arbeidstaker må oppfylle for å kunne benytte seg av ordningen. For å nevne noen av disse så kan ikke selskapet

• ha flere enn 10 ansatte,

• være eldre enn 6 år,

• ha større driftsinntekter eller balansesum enn 16 millioner kroner, eller

• være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for tildeling av opsjonen.

Det sier seg selv at med så mange vilkår er det få arbeidsforhold hvor ordningen kan benyttes.

For å forsøke å gjøre ordningen mer attraktiv er det foreslått at den maksimale opsjonsfordelen per ansatt dobles fra kr 500 000 til kr 1 000 000. Videre foreslås det at vilkårene myknes noe opp ved at maksimalt antall ansatte i selskapet økes fra 10 til 12. Det er ikke foreslått eller varslet noen endringer i de øvrige vilkårene.  

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x