Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2020: Personfradraget

Statsbudsjettet 2020: Personfradraget

Kringkastingsavgiften er foreslått fjernet fra 1. januar 2020. NRK skal nå i stedet finansieres over statsbudsjettet.

Øyvind Harila, rådgiver i Sticos

Kringkastingsavgiften er foreslått fjernet fra 1. januar 2020. NRK skal nå i stedet finansieres over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen med kr 5 250, fra kr 56 550 til kr 51 300. På denne måten vil alle skattepliktige som tjener mer enn personfradrag være med på å finansiere NRK, uavhengig av om de har en TV eller ikke.

I kroner og øre betyr forslaget at alle som tjener mer enn 56 550 kr fra nå av vil måtte betale kr 1 155 mer i inntektsskatt. Hvis vi i tillegg tar hensyn til at personfradraget vanligvis blir økt hvert år med lønnsveksten, så kan man si at personfradraget blir redusert med kr 7 298, noe som gir en økt skattebyrde på kr 1 605 per skatteyter.

NRK-lisensen for 2019 er på kr 3 038,56, noe som altså er litt over/litt under dobbelt av økningen i skattebyrden, avhengig av om man tar hensyn til lønnsveksten eller ikke. For en husstand med to skatteytere vil altså kostnaden være omtrent den samme som før. Husstander med flere enn to skattytere vil naturlig nok måtte betale mer, mens husstander med bare en skatteyter vil få mindre å betale. Den store taperen er husstander som tidligere ikke har betalt NRK-lisens men som nå må betale fullt ut. Dette gjelder for eksempel husstander uten tv eller som har en plombert tv.

Videre er det foreslått en særregel for minstepensjonister slik at disse ikke må betale noe ekstra så lenge de kun mottar minstepensjon.

Sticos tilbyr ut stort utvalg nettkurs innen regnskap, skatt, lønn, avgift, HMS, personal og HR. Se kursplan her

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x