Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2020: Skatte- og avgiftssatser

Statsbudsjettet 2020: Skatte- og avgiftssatser

Forslag til statsbudsjett for 2020 er nå lagt frem. Her kan du se hvordan det påvirker blant annet minstefradrag, trygdeavgift, formueskatt og skatt på alminnelig inntekt.

Skatte- og avgiftssatser 2019 Forslag 2020
     
SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT*

22 %

22 %

 

 

 

TRINNSKATT

 

 

Trinn 1 innslagspunkt

174 500 kr

180 800 kr

Sats

1,9 %

1,9 %

Trinn 2 innslagspunkt

245 650 kr

254 500 kr

Sats

4,2 %

4,2 %

Trinn 3 innslagspunkt

617 500 kr

639 750 kr

Sats

13,2 %

13,2 %

Trinn 4 innslagspunkt

964 800 kr

999 550 kr

Sats

16,2 %

16,2 %

 

 

 

TRYGDEAVGIFT
 

 

Nedre grense for trygdeavgift

54 650 kr

54 650 kr

Opptrappingssats

25 %

25 %

Lønnsinntekt

8,2 %

8,2 %

Fiske, fangst og barnepass

8,2 %

8,2 %

Annen næringsinntekt

11,4 %

11,4 %

Pensjonsinntekt mv.

5,1 %

5,1 %

 

 

 

PERSONFRADRAG **

56 550 kr

51 300 kr

 

 

 

MINSTEFRADRAG LØNN
 

 

Sats

45 %

45 %

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

Øvre grense

100 800 kr

104 450 kr

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt

31 800 kr

31 800 kr

 

 

 

MINSTEFRADRAG PENSJON
 

 

Sats

31 %

31 %

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

Øvre grense

85 050 kr

87 450 kr

 

 

 

FRADRAG ARBEIDS-/BESØKSREISER

 

 

Sats pr. km (inntil 50 000 km.)

1,56 kr

1,56 kr

Sats pr. km (over 50 000 km.)

0,76 kr

0,76 kr

Maksimalt fradrag før bunnfradrag

97 000 kr

97 000 kr

Bunnfradrag

22 700 kr

23 100 kr

 

 

 

SKATTEFRI GRENSE PERSONALRABATT

8 000 kr

8 000 kr

 

 

 

FORMUESSKATT

 

 

Bunnfradrag

1 500 000 kr

1 500 000 kr

Sats (Stat og kommune)

0,85 %

0,85 %

 

* For skattytere i tiltakssonen Troms og Finnmark fylke er satsen på 18,5 %
** NRK-lisenser faller bort fra 2020, og skal finansieres over skatteseddelen. Det gjøres ved å sette ned personfradraget fra kr 56 550 til kr 51 300. Personfradraget skulle egentlig ha økt med 3,6 prosent til kr 58 586. NRK-lisensen er i 2019 på kroner 3038.

Fullstendig oversikt over regjeringens forslag til skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for inntektsåret 2020 finner du her.

 

Hold deg oppdatert på aktuelt fagstoff og nyheter.

Klikk her for å melde deg på Sticos sitt nyhetsbrev.
Du velger selv hvilke interesseområder du ønsker å motta fagstoff om.

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: