Stor usikkerhet rundt forslag til ny kassalov

- Aktører som rammes av begrensningen i unntaket anbefales å avvente anskaffelse til forslaget er behandlet. Jeg synes at det er meget spesielt at det tar så lang tid ettersom det skaper usikkerhet, sier statsautorisert revisor og rådgiver Randi Østerås Marken i Sticos. 

Stor usikkerhet rundt forslag til ny kassalov

Bare uker før ny kassalov trer i kraft er flere av forslagene fortsatt ikke vedtatt. - Flere aktører vet ikke om de må ha kassaapparat eller ikke, sier statsautorisert revisor Randi Østerås Marken i Sticos.

Heidi Kultorp, kommunikasjon- og innholdsansvarlig i Sticos

Fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige benytte et produkterklært kassasystem for å registrere kontantsalget. Men det finnes flere unntak fra dette kravet. Problemet er at flere av forslagene fortsatt ikke er vedtatt, bare uker før lovendringen trer i kraft.

Det innføres blant annet et nytt unntak fra registrering i kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) som tilfredsstiller alle kravene til et salgsdokument i bokføringsforskriften. Det innebærer blant annet at salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer og at alle kundene skal angis med navn, og adresse eller organisasjonsnummer. Skattedirektoratet har imidlertid foreslått at unntaket bare skal gjelde for bokføringspliktige som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-2, dvs. de som driver helserelaterte tjenester, som leger, tannleger, og fysioterapeuter. Dette forslaget er imidlertid ikke vedtatt ennå.

- Fortvilte aktører

Sticos tilbyr fagsupport til alle sine kunder. Den siste tiden har det kommet en rekke henvendelser fra bedrifter som har spørsmål om den nye kassaloven, og særlig forslaget knyttet til kontantfaktura.

- Mange kunder er usikker ettersom flere av forslagene ennå ikke er vedtatt. Det er fortvilt for noen aktører som per i dag ikke vet om de blir rammet av regelverket og må ha kassaapparat eller ikke. Dette er jo en vesentlig kostnad for enkelte, sier statsautorisert revisor Randi Østerås Marken som jobber som rådgiver i Sticos.

Vil ha ett år med tilpassing

Revisorforeningen skriver på sine nettsider at bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019.

Østerås Marken mener det i alle fall ikke bør komme sanksjoner før de får rimelig tid på å tilpasse seg en eventuell endring.

- Aktører som rammes av begrensningen i unntaket anbefales å avvente anskaffelse til forslaget er behandlet. Jeg synes at det er meget spesielt at det tar så lang tid ettersom det skaper usikkerhet, sier hun.

Det kan ilegges et overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr (for tiden kr 11 300) dersom den bokføringspliktige ikke benytter et produkterklært kassasystem eller ikke oppbevarer systembeskrivelsen. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av forrige overtredelsesgebyr utgjør gebyret 20 rettsgebyr (for tiden kr 22 600).

Ta vårt nettkurs om nye krav til kassasystemer her og få full kontroll på lovendringen

 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x