Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Klassifisering og merking av kjemikalier

Klassifisering og merking av kjemikalier

Fra 1. juni 2017 skal alle sikkerhetsdatablader og fareetiketter være iht. kjemikalieregelverket CLP. Har din virksomhet tilstrekkelig oversikt og kontroll på dette?

Kristin Grindstad, rådgiver i Sticos

Hva er CLP?

CLP er et europeisk regelverk om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier. Siste frist for CLP-merking av rene stoffer var 1. desember 2012. Dette ble også gjeldende for stoffblandinger fra 1. Juni 2015. For stoffblandinger som ble introdusert på markedet før denne datoen er det en overgangstid til 1. juni 2017.

CLP berører alle

Den nye merkeforordningen berører oss alle i mer eller mindre grad. Som forbrukere vil vi se ny emballasje og etiketter på de produktene som inneholder farlige egenskaper. CLP har hvite symboler med rød ramme. Men det nye CLP-regelverket berører selvfølgelig virksomhetene i størst grad. Alle virksomheter som produserer, importerer, distribuerer eller bruker farlige kjemikalier er omfattet. Som virksomhetsleder må du derfor stille deg følgende spørsmål:

Har vi:

  • sikkerhetsdatablader som ikke er utarbeidet iht. CLP?
  • fareetiketter med gammel merking?
  • rollen som produsent eller importør og ikke har meldt inn klassifisering og merking av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)?

Er svaret ja på et eller flere av disse tre punktene må du sette i gang arbeidet med å få dette i orden til 1. juni 2017. Dette arbeidet består blant annet i:

  • Sett deg inn i det nye regelverket
  • Skaff deg oversikt over de kjemikaliene dere faktisk har
  • Sørg for at sikkerhetsdatabladene er oppdatert i henhold til CLP. Husk at disse skal være på norsk!
  • Merk kjemikaliene i henhold til CLP
  • Når du mottar nye produkter må du vurdere om det er nødvendig med en ny risiko- og substitusjonsvurdering
  • Sørg for at ansatte får opplæring i det nye CLP-regelverket

Du kan finne ytterligere informasjon om CLP-regelverket på miljødirektoratet sine sider her. Du finner også informasjon på arbeidstilsynet sine sider her.

Lykke til!

Kilder: www.miljødirektoratet.no og www.arbeidstilsynet.no

Print

Sticos holder deg oppdatert: