Likevel ikke fritt fram for kontantfakturaer

Likevel ikke fritt fram for kontantfakturaer

Skattedirektoratet mener at kontantfakturaer ikke kan benyttes av virksomheter som driver ordinær detaljhandel eller tjenesteyting.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

I Finansdepartementets nyhetssak fra 14. desember i 2018 fremgår det at kontantsalg fra 1. januar ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Videre heter det at departementet i stedet vil samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og vil gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket noe tid. 

Sticos tolket dette som en generell adgang til å benytte kontantfakturaer, uavhengig av bransje og omfang på omsetningen

Skattedirektoratet har imidlertid nå, en uke etter at unntaket trådte i kraft, i en prinsipputtalelse innsnevret anvendelsesområdet og hvem unntaket gjelder for. Slik Skattedirektoratet forstår intensjonene og formålet med unntaket vil det ikke omfatte virksomheter som driver regulær detaljhandel/tjenesteyting. For enkelte bransjer, som frisører og skjønnhetspleie og serveringssteder er det dessuten i bokføringsforskriften kapittel 8 gitt særskilte krav til registreringer på kassasystemet. 

Hvem kan så benytte seg av unntaket 

Unntaket vil etter Skattedirektoratets oppfatning først og fremst gjelde for virksomheter som normalt benytter fakturaløsninger hvor identifisering av kunden er en nødvendig del av prosessen for å kunne levere en vare eller yte en tjeneste. Dette kan være virksomheter som regelmessig har kredittsalg hvor kunden faktureres i ettertid, eller virksomheter som håndterer pasientopplysninger og som utsteder kontantfaktura på navngitt kunde i den forbindelse. Også virksomheter med integrerte ordre-/faktureringssystemer, hvor gjestene registreres ved bestilling av rom, passasjerer ved bestilling av lufttransport e.l. vil kunne benytte kontantfaktura. 

Hvilke opplysninger skal fremgå av kontantfakturaen 

En kontantfaktura skal inneholde de samme opplysninger som en kredittfaktura. Dersom den bokføringspliktige velger å benytte kontantfakturaer som alternativ til kassasystem, må samtlige kontantfakturaer inneholde kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer. Dette gjelder uavhengig av beløp, og kontantfakturaer må benyttes på hvert eneste kontantsalg. 

Hold deg oppdatert med Sticos Nettkurs: Betal en fast månedspris og ta så mange nettkurs du vil!

Overtredelsesgebyr 

Til slutt i prinsipputtalelsen har Skattedirektoratet også tatt med riset bak speilet.  Ved urettmessig bruk av kontantfaktura eller ved utstedelse av kontantfakturaer som ikke tilfredsstiller kavet til innhold kan det ilegges overtredelsesgebyr. Det same gjelder ved annen urettmessig bruk av unntaksbestemmelsene i bokføringsforskriften delkapittel 5-4. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x