LØNN


Lønn er betalingen en medarbeider får for å jobbe. Lønn avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I Norge er det ingen generell minstelønn, men enkelte bransjer har likevel innført minstelønn.

Endringer i naturalytelser fra 2019 Endringer i naturalytelser fra 2019

Endringer i naturalytelser fra 2019

Regjeringen foreslår i revidert budsjett flere endringer og forbedringer av reglene for skattlegging av naturalytelser.
12345678910Siste

TEMA