Nå kan det bli vanskelig å reise uten å bryte loven

Nå kan det bli vanskelig å reise uten å bryte loven

Har du reist til andre steder i landet for å delta på kurs og lignende? Nå kan det bli vanskelig å gjennomføre uten å bryte loven, dersom EFTA-domstolen får det som den vil.

Kirsten McDonagh, kommunikasjonsrådgiver i Sticos

Tidligere var tid på reise ikke regnet som arbeidstid. Dette er EFTA-domstolen uenig i, noe som betyr at man vil få krav på lønn under reise.

Uttalelsen kommer i forbindelse med en sak som skal til behandling i Høyesterett, og sier de seg enig med EFTA-domstolen, vil det få store konsekvenser for norsk arbeidsliv, mener rådgiver i Sticos, Synne Ekevold:

- Det er ikke lønn som er hovedproblemet her, men antall timer arbeidstakeren er på jobb. Det vil for mange være svært vanskelig å utføre en reise uten å måtte benytte seg av overtid. De som har lange avstander å reise, eller som reiser ofte i løpet av et år, vil raskt risikere å bryte arbeidsmiljølovens regler om bruk av overtid, sier rådgiver i Sticos, Synne Ekevold.

I dag er alminnelig arbeidstid ni timer i løpet av en dag.

- Vanskelig å følge loven

EFTA-domstolen presiserer at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for dette. Så lenge reisen er nødvendig for å utføre oppdraget, er den ansatte per definisjon i arbeid.

Slik det ser ut nå kan det bli utfordrende i visse tilfeller å reise uten å bryte loven:

- Hvis en arbeidstaker som bor og jobber i Tromsø for eksempel skal delta på kurs i Oslo, så må hun dra hjemmefra rundt klokka 0530. Så er det kurs frem til klokka 1600, deretter fly hjem klokka 18.00, og da er man gjerne ikke hjemme i sitt eget hus før klokka 21.00 på kvelden. Det bli 15,5 timers arbeidsdag, og det er ulovlig for virksomheter uten tariffavtale. Med denne nye fortolkningen vil det altså bli vanskelig for mange å holde seg til loven, sier Ekevold.

- Hvis denne gruppens tid på reise blir å anse som arbeidstid, får de også rett til lønn. Hvis arbeidstiden i tillegg er overtid, får de også rett til overtidstillegg.

I dag kan overtid kun ilegges når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov.

- Det er grunn til å tro endringen vil føre til et økt press for å inngå tariffavtaler, eller for å definere ansatte i ledende eller uavhengige stillinger, for slik å utvide adgangen til overtid, sier Ekevold.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos Fagstoff


Vårt fagteam holder deg oppdatert med nyheter og aktuelt fagstoff innen regnskap og økonomi, HR og HMS, lønn og personal og Personvern/GDPR. 

Sticos gir deg trygghet og smarte løsninger.


TEMA