Ny diettsats på yrkesreiser med overnatting

Ny diettsats på yrkesreiser med overnatting

Sticos har fått opplyst fra Skattedirektoratet at det det vil bli opprettet en egen sats for ansatte på tjenestereise/yrkesreise med overnatting på hybel/brakke/privat med kokemuligheter.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Når det gjelder fradragsretten og arbeidsgivers adgang til skattefritt å dekke kost der arbeidstaker overnatter på et sted som har kokemuligheter, må det altså sondres mellom pendleropphold og yrkesopphold.

Pendleropphold: Har pendlerboligen kokemuligheter, har skattyter ikke adgang til å kreve fradrag for merkostnader til kost. Og arbeidsgiver kan ikke dekke slike kostnader skattefritt, verken gjennom kostgodtgjørelse eller refusjon (etter bilag).

Yrkesopphold: Begrensningen knyttet til kokemuligheter gjelder ikke på slike der ansatte er på yrkesreise/tjenestereise. Ansatte på yrkesreise/tjenestereise som f.eks. bor privat, vil således kunne få fradrag/trekkfri godtgjørelse etter en særskilt sats, på lik linje med tidligere. Satsen for trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting i hybel/brakke/privat med kokemuligheter på yrkesopphold, vil følge satsen for fordel fri kost alle måltider, som for 2018 ligger på 88 kroner.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x