Store formelle endringer i KOSTRA Store formelle endringer i KOSTRA

Store formelle endringer i KOSTRA

Mange formelle endringer i kontoplanene. Ny KOSTRA-forskrift er nå ute på høring, med høringsfrist 09.08.2019.