Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring? Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid kan være kompliserte, og om, - eventuelt når, man har rett på overtidsgodtgjøring vil bero på flere ting.
Blir du trukket riktig skatt? Blir du trukket riktig skatt?

Blir du trukket riktig skatt?

Har inntekten din eller fradragene dine endret seg, bør du sjekke om dette får betydning for skattetrekket ditt.
Når er det overtid? Når er det overtid?

Når er det overtid?

Arbeidslivet blir mer og mer fleksibelt. Hvordan er da reglene for overtid?