Sticos Fagstoff

Nyheter og aktuelle fagsaker innen regnskap, økonomi, personal og personvern

Slik er reglene for egenmelding Slik er reglene for egenmelding

Slik er reglene for egenmelding

Når har man rett til å bruke egenmelding og når kan arbeidsgiver frata arbeidstaker denne retten?