Sticos Fagstoff

Nyheter og aktuelle fagsaker innen regnskap, økonomi, personal og personvern

Husk skatten på sponsorturer Husk skatten på sponsorturer

Husk skatten på sponsorturer

Fra 2019 er det lovfestet at det er arbeidsgiveren som skal innrapportere eventuelle skattepliktige ytelser arbeidstakere mottar fra arbeidsgivers...