Permittering i julen

Permittering i julen

Skal du permittere ansatte i julen? Vær klar over at det er ingen selvfølge at permitterte arbeidstakere har krav på dagpenger i romjula. 

Rannveig Fjellheim Tunaal, rådgiver i Sticos

For virksomheter som ikke kan sysselsette arbeidstakere i desember må man være oppmerksom på at permitteringer ikke nødvendigvis gir arbeidstakerne rett til dagpenger i denne perioden. 

Dersom permitteringen kun gjelder for romjulen er hovedregelen at NAV ikke betaler dagpenger for disse dagene. For at arbeidstakerne skal ha rett til dagpenger i perioden 20. desember til 1. januar må arbeidstakerne være permittert lengre enn 6 uker. 

Virksomheten kan søke NAV om dispensasjon fra hovedregelen om dagpenger under permittering mellom jul og nyttår når permitteringen skyldes ulykke, naturomstendigheter eller andre uforutsette hendelser.

NAV kan gi dispensasjon:

  • ved permittering på grunn av kulde og når stans av arbeidet er begrunnet med sikkerhetsmessige eller byggtekniske hensyn. 
  • ved stopp i råstofftilgangen til fiskeindustribedrifter som utelukkende baserer driften på fersk fisk. Det er en forutsetning at bedriften ikke kan få tilført fersk fisk i det aktuelle tidsrommet. Hvis kvoten er fisket opp regnes det som forutsigbart og kan ikke alene danne grunnlag for dispensasjon
  • hvis 6-ukersregelen fører til forskjellsbehandling og tap av inntekt for enkelte av arbeidstakerne som er permitterte i en og samme bedrift
  • hvis de ansatte har ulik permitteringsturnus ved rullerende permittering
  • hvis de ansatte får bedriftsintern opplæring i permitteringsperioden
  • hvis permitterte tas kortvarig inn i arbeid for å utføre helt nødvendige oppgaver
  • når permitteringsgrunnen kan forklares med konjunkturbestemt mangel på arbeid, finanskrise eller lignende, med mindre det er indikasjoner på at bedriften legger kortvarige permitteringer til høytiden med sikte på å gjenoppta driften over nyttår eller påske

NAV kan også gi dispensasjon i andre tilfeller, forutsatt at permitteringen ikke har sammenheng med høytiden.

Print
906 Rate this article:
Ingen vurderinger

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA