- Avgjørende at den nye personvernloven er kjent blant ansatte

- Avgjørende at den nye personvernloven er kjent blant ansatte

Arbeidsgivere mener det er helt avgjørende at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om GDPR, viser en ny undersøkelse.

Heidi Kultorp, kommunikasjonsrådgiver i Sticos

Den nye personvernforordningen GDPR gir både arbeidsgiver og arbeidstaker en rekke nye lovpålagte krav og rettigheter. Norske virksomheter risikerer bøter på flere millioner kroner dersom de ikke overholder det nye regelverket, som trer i kraft i Norge tidligst 1. august 2018.

- I Sticos Personal finner du nødvendig informasjon om hvilket ansvar arbeidsgiver har, samt arbeidstakers rettigheter, sier rådgiver og personvernekspert Suzanne Brattheim i Sticos.

Må være tilgjengelig

Designkontoret Nice i Trondheim har spurt en rekke virksomheter om hva som er viktig for dem i forbindelse med innføringen av GDPR. Svaret er tydelig: Ledelsen er avhengig av at arbeidstakerne har tilstrekkelig og god informasjon om regelverket for å kunne etterleve loven.

- Kunnskapen må ned på gulvet. Det nytter ikke at et fåtall av medarbeiderne er kjent med lovverket. Men for at alle skal vite hvordan man følger reglene, er det avgjørende at lovverket er lett tilgjengelig, sier forretningsutvikler Christian Langvatn i Sticos.

LES OGSÅ: Bitcoin-betaling kan bryte de nye personvernreglene

Krav og rettigheter

Ved å bruke personalhåndboken til Sticos slipper arbeidsgiverne å ta den jobben. Det digitale oppslagsverket oppdateres fortløpende om personvernloven, og gir deg lett tilgjengelige svar på hvordan virksomheten din kan drive innenfor regelverket.

Her får du blant annet svar på hvor lenge arbeidsgiver kan lagre personopplysninger og når opplysningene må slettes. Virksomheter kan i tillegg legge inn egne interne rutiner.

Personvernekspertene i Sticos har det siste året holdt en rekke kurs og bistått i rådgivning om GDPR.

- Vi ser jo at det er mange virksomheter som ikke har tilstrekkelig kunnskap for å kunne overholde regelverket, sier Brattheim.

LES OGSÅ: - Sticos ga oss en skikkelig god start på GDPR-arbeidet

Spill deg til GDPR-kunnskap

Trenger du hjelp? Personverneksperter i Sticos har det siste året gjennomført en rekke kurs, rådgivning og workshops om GDPR. Gjennom Serious Game GDPR har over 120 norske bedrifter fått kartlagt personvernsituasjonen hos seg, og sammen med personverneksperten utarbeidet en konkret handlingsplan for etterlevelse av det nye regelverket. Se mer her.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Personvern

Motta aktuelle nyheter og relevant fagstoff om personvern på epost.

MELD PÅ NYHETSBREV

Digital GDPR-compliance

Hva er GDPR

Personvernforordningen eller General Data Protection Regulation - forkortet GDPR - ble iverksatt 25. mai 2018 og erstattet det tidligere personverndirektivet. Reglene gir Datatilsynet muligheten til å gi opptil 20 millioner Euro i bot, eller enda mer for selskaper med stor global omsetning, til de som bryter loven. Mange virksomheter frykter dette og synes det virker omfattende, mye styr og at de kanskje får lite igjen for det. Det høye bøtenivået gjør at de fleste som ønsker å drive virksomhet innser at de må forholde seg til de nye reglene.

Bakgrunnen for forordningen er et ønske om å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv. Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personvern skal sikre behandlingen av personopplysninger, slik at individers integritet og privatliv ikke krenkes.

Her kan du lese mer om hvorfor personvern er viktig for din virksomhet