Nye forskrifter om innsyn i e-post og kameraovervåkning

Nye forskrifter om innsyn i e-post og kameraovervåkning

Når kan arbeidsgiver kamaraovervåke ansatte eller kreve innsyn i ansattes e-post?

Se hvilke nye regler som kommer i forbindelse med ny personvernlov. 

Kristin Grindstad, rådgiver i Sticos

I forbindelse med ikrafttredelse av ny personopplysningslov 20. juli 2018 får vi to nye forskrifter:

  1. Forskrift om arbeidsgivers innsyn i de ansattes e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale  (link)
  2. Forskrift om kameraovervåkning i virksomhet. (link)

Innsyn i ansattes e-post

De nye reglene er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiveren kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer i to tilfeller. Det ene er når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten, og det andre er ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.

Kameraovervåkning av ansatte

Det er også vedtatt tilleggsregler for kameraovervåkning i arbeidslivet. Disse kommer i tillegg til de generelle reglene om kameraovervåkning. Datatilsynet vil etter hvert publisere en utdypende veiledning om disse reglene.

Arbeidsmiljøloven har egne regler om kontrolltiltak som skal gjelde i tillegg til personvernreglene. Dette kan du lese mer om på Arbeidstilsynets sider.

Sticos har egne kurs om personvern:

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Personvern

Motta aktuelle nyheter og relevant fagstoff om personvern på epost.

MELD PÅ NYHETSBREV

Digital GDPR-compliance

Hva er GDPR

Personvernforordningen eller General Data Protection Regulation - forkortet GDPR - ble iverksatt 25. mai 2018 og erstattet det tidligere personverndirektivet. Reglene gir Datatilsynet muligheten til å gi opptil 20 millioner Euro i bot, eller enda mer for selskaper med stor global omsetning, til de som bryter loven. Mange virksomheter frykter dette og synes det virker omfattende, mye styr og at de kanskje får lite igjen for det. Det høye bøtenivået gjør at de fleste som ønsker å drive virksomhet innser at de må forholde seg til de nye reglene.

Bakgrunnen for forordningen er et ønske om å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv. Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personvern skal sikre behandlingen av personopplysninger, slik at individers integritet og privatliv ikke krenkes.

Her kan du lese mer om hvorfor personvern er viktig for din virksomhet