REGNSKAPSLOV


Regnskapsloven (lov om årsregnskap) informerer om grunnleggende prinsipper og vurderingsregler for å avgi et tilfredsstillende årsregnskap og for å følge god regnskapsskikk.

Hvordan skal ID-kontroll utføres? Hvordan skal ID-kontroll utføres?

Hvordan skal ID-kontroll utføres?

Det råder en del usikkerhet rundt ID-kontroll hos revisorer og regnskapsførere. Vår fagsupport får stadig henvendelser om hvordan ID-kontroll skal utføres og av hvem.

Når får vi ny regnskapslov? Når får vi ny regnskapslov?

Når får vi ny regnskapslov?

Det er høyst usikkert når vi får en ny regnskapslov i Norge. Vi kan bare glemme tidligere antakelse om at ny lov senest ville tre i kraft...
135678910Siste

TEMA