REGNSKAPSLOV


Regnskapsloven (lov om årsregnskap) informerer om grunnleggende prinsipper og vurderingsregler for å avgi et tilfredsstillende årsregnskap og for å følge god regnskapsskikk.

Etterlønn til daglig leder Etterlønn til daglig leder

Etterlønn til daglig leder

Hvilke krav har et selskap til å opplyse om gyllen fallskjerm til daglig leder i noter til årsregnskapet?

Aksjer – dokumentasjon Aksjer – dokumentasjon

Aksjer – dokumentasjon

Hvis foretaket har mye kjøp og salg av aksjer kan det være krevende å følge opp alle transaksjoner. Det bør være en kontroll og dokumentasjon...
123578910Siste

TEMA