REGNSKAPSLOV


Regnskapsloven (lov om årsregnskap) informerer om grunnleggende prinsipper og vurderingsregler for å avgi et tilfredsstillende årsregnskap og for å følge god regnskapsskikk.

Delingsøkonomi - hva er status? Delingsøkonomi - hva er status?

Delingsøkonomi - hva er status?

Tradisjonelt skal det på denne tiden av året oppsummeres hvordan året 2016 ble. Hva er vel da mer tidsaktuelt enn å se på hva delingsøkonomien ga...
123468910Siste

TEMA