REGNSKAPSLOV


Regnskapsloven (lov om årsregnskap) informerer om grunnleggende prinsipper og vurderingsregler for å avgi et tilfredsstillende årsregnskap og for å følge god regnskapsskikk.

Ny GRFS vedtatt Ny GRFS vedtatt

Ny GRFS vedtatt

Fra 1. januar 2017 trer den nye GRFS'en i kraft. Den største endringen er at betalingsoppdrag har fått sitt eget kapittel, med tilhørende...
Første123457910

TEMA