Salg av fast eiendom – fradragsrett for merverdiavgift?

Salg av fast eiendom – fradragsrett for merverdiavgift?

Staten har gått til søksmål mot Skatteklagenemnda for å ha opphevet vedtak om å nekte fradrag for inngående avgift ved salg av fast eiendom.

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Staten har lagt til grunn at det ikke foreligger fradragsrett for inngående avgift ved salg av fast eiendom, selv om denne har vært driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet. Skatteklagenemnda har i flere saker den senere tid inntatt det motsatte standpunkt. Sticos har omtalt dette tidligere. Staten har nå gått til søksmål mot Skatteklagenemnda for å få opphevet vedtakene.

LES OGSÅ: Slik blir de nye reglene for salgskvitteringer

- Bør fremme krav om fradrag

Det er uvisst hvor lang tid det vil ta før det foreligger en endelig avklaring. Dette vil bero på om saken går helt til Høyesterett. Det er grunn til å anta at dette vil skje dersom staten taper både i tingrett og lagmannsrett.

Avgiftspliktig virksomhet (herunder frivillig registrerte utleiere) som i tiden fremover skal selge fast eiendom som er benyttet i virksomheten, må være forberedt på at skattekontorene vil nekte fradrag. Vi mener imidlertid at det likevel bør fremmes krav om fradrag. Dette bør ikke gjøres i den ordinære skattemeldingen for merverdiavgift. Kravet bør fremsettes separat i tilleggsmelding vedlagt en forklaring. Dette for å unngå at spørsmålet om tilleggsskatt oppstår.

TRENGER DU PÅFYLL? Få ubegrenset tilgang til våre nettkurs

- Bør påklage vedtaket

De som velger å fremme krav om fradragsrett, vil med stor sannsynlighet bli møtt med et vedtak om nekting av fradrag. I så fall bør den avgiftspliktige påklage vedtaket til Skatteklagenemnda, eventuelt ta ut søksmål. Dette for å avbryte foreldelsesfristen.

Vi nevner at den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.

- Kommuner og fylkeskommuner

Vi presiserer at denne artikkelen gjelder rett til fradrag for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. For kommunen vil dette være aktuelt ved salg av bygg hvor kommunen har hatt rett til fradrag for merverdiavgift, som for eksempel innenfor vann- og avløpssektoren. Videre vil det være aktuelt for salg av bygg brukt til utleie omfattet av en frivillig registrering.

Kommunen eller fylkeskommunen vil ikke ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på utgifter som oppstår ved salg av bygg brukt i kompensasjonsberettiget virksomhet. Retten til kompensasjon etter kompensasjonsloven er avskåret ved salg av fast eiendom. Dersom en kommune eller fylkeskommune for eksempel selger ett skolebygg vil det derfor ikke være rett til kompensasjon for merverdiavgift på kostnader som kan relateres til salget av eiendommen, typisk utgifter til eiendomsmegler. Unntak gjelder for boliger med helseformål eller sosiale formål.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal, og gir deg gratis tilgang til vår fagsupport. Prøv gratis her!

PS! Oppslagsverket finnes også spesialtilpasset for kommuner og offentlig sektor, les mer.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x