Forskuddssatser 2022/ 2021


EKOM

Gjelder arbeidsgiverfinansiert fasttelefon, mobiltelefon, bredbåndsabonnement mv.

2021 og 2022
Skattepliktig sjablongbeløp kr 4 392 pr. år
Skattefritt beløp for fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester kr 1 000 pr. år

Trekkfri bilgodtgjørelse

2021 og 2022
Uansett kjørelengde kr 3,50 pr. km

Den trekkfrie satsen gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø.


Trekkfri diettgodtgjørelse

2022 2021
Hotell kr 617 kr 609
Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 172 kr 170
Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 95 kr 94   

Satsene gjelder både inn- og utland.


Fri kost og losji


2022 2021
Fritt opphold - kost og losji kr 134 kr 132
Fri kost - alle måltider kr 94 kr 94
Fri kost - to måltider kr 74 kr 73
Fri kost - ett måltid kr 49 kr 48
Fritt losji - enerom eller delt rom kr 39 kr 38

Fri bil

Skattedirektoratet fastsetter hvert år satser som skal legges til grunn for bl.a. forskuddstrekk (skattetrekk) i forbindelse med naturalytelser mv. som ytes overfor ansatte.

2022
Listepris som ny inntil kr 329 600 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 329 600 20 % av listepris
2021
Listepris som ny inntil kr 325 400 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 325 400 20 % av listepris

Med listepris som ny forstås importørens offisielle listepris på tidspunktet bilen ble registrert første gang, inkludert verdien av eventuelt ekstrautstyr.

Biler eldre enn 3 år verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (reduksjon gjelder fra og med det første inntektsåret etter den 36. måneden etter den måneden bilen ble registrert første gang).

Biler som kjøres over 40 000 km pr år i yrket verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (krav om elektronisk kjørebok). Biler eldre enn 3 år som i tillegg brukes til yrkeskjøring over 40 000 km pr år, verdsettes til 56,25 % av listeprisen som ny (listepris * 0,75 *0,75).

For el-biler settes beregningsgrunnlaget til 80% av bilens listepris som ny. For el-bil som er eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret settes beregningsgrunnlaget til 60 % av bilens listepris som ny.

Varebil klasse 2 og lette lastebiler:

For yrkesbiler reduseres beregningsgrunnlaget med 50 % av listeprisen som ny, maksimalt 150 000. For biler som er eldre enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret skal bilens listepris som ny settes til 75 %, før den reduseres med bunnfradraget som er fastsatt for det året bilen er førstegangsregistrert hos Statens vegvesen.

Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2/små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget.