Forskuddssatser


EKOM

Gjelder arbeidsgiverfinansiert fasttelefon, mobiltelefon, ISDN- og bredbåndsabonnement mv.

2018 og 2017

Skattepliktig sjablongbeløp kr 4 392 pr år
Skattefritt beløp for fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester kr 1 000 pr år

Trekkfri bilgodtgjørelse

2018 og 2017
Uansett kjørelengde kr 3,50 pr. km

Den trekkfrie satsen gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø.


Trekkfri diettgodtgjørelse

2018 2017
Hotell kr 569 kr 733
Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 159 kr 315
Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 88 kr 205 

Fri kost og losji


2018 2017
Fritt opphold - kost og losji kr 124 kr 123
Fri kost - alle måltider kr 88 kr 89
Fri kost - to måltider kr 69 kr 70
Fri kost - ett måltid kr 45 kr 46
Fritt losji - enerom eller delt rom kr 36 kr 34
2018 2017
Matpenger (ved fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer) kr 90 kr 92

Fri bil

Skattedirektoratet fastsetter hvert år satser som skal legges til grunn for bl.a. forskuddstrekk (skattetrekk) i forbindelse med naturalytelser mv. som ytes overfor ansatte.

2018

Listepris som ny inntil kr 303 900 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 303 900 20 % av listepris

Med listepris som ny forstås importørens offisielle listepris på tidspunktet bilen ble registrert første gang, inkludert verdien av eventuelt ekstrautstyr.

Biler eldre enn 3 år verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (reduksjon gjelder fra og med det første inntektsåret etter den 36. måneden etter den måneden bilen ble registrert første gang).

Biler som kjøres over 40 000 km pr år i yrket verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (krav om elektronisk kjørebok). Biler eldre enn 3 år som i tillegg brukes til yrkeskjøring over 40 000 km pr år, verdsettes til 56,25 % av listeprisen som ny (listepris * 0,75 *0,75).

For el-biler settes beregningsgrunnlaget for 2018 til 60 % (tidligere 50 %) av bilens listepris som ny. For el-bil som er eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektståret settes beregningsgrunnlaget til 45 % av bilens listepris som ny.

Varebil klasse 2 og lette lastebiler:

For yrkesbiler reduseres beregningsgrunnlaget med 50 % av listeprisen som ny, maksimalt 150 000. For biler som er eldre enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret skal bilens listepris som ny settes til 75 %, før den reduseres med bunnfradraget som er fastsatt for det året bilen er førstegangsregistrert hos Statens vegvesen.

Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2/små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000km i tillegg til bunnfradraget.

2017

Listepris som ny inntil kr 299 100 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 299 100 20 % av listepris