Forskuddssatser 2019/ 2020


EKOM

Gjelder arbeidsgiverfinansiert fasttelefon, mobiltelefon, bredbåndsabonnement mv.

2019 og 2020

Skattepliktig sjablongbeløp kr 4 392 pr år
Skattefritt beløp for fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester kr 1 000 pr år

Trekkfri bilgodtgjørelse

2019 og 2020
Uansett kjørelengde kr 3,50 pr. km

Den trekkfrie satsen gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø.


Trekkfri diettgodtgjørelse

2019 2020
Hotell kr 578 kr 589
Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 161 kr 164
Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 89 kr 91     

Satsene gjelder både inn- og utland.


Fri kost og losji


2019 2020
Fritt opphold - kost og losji kr 125 kr 128
Fri kost - alle måltider kr 89 kr 91
Fri kost - to måltider kr 70 kr 71
Fri kost - ett måltid kr 46 kr 47
Fritt losji - enerom eller delt rom kr 36 kr 37

Fri bil

Skattedirektoratet fastsetter hvert år satser som skal legges til grunn for bl.a. forskuddstrekk (skattetrekk) i forbindelse med naturalytelser mv. som ytes overfor ansatte.

2019

Listepris som ny inntil kr 308 500 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 308 500 20 % av listepris

2020

Listepris som ny inntil kr 314 400 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 314 400 20 % av listepris

Med listepris som ny forstås importørens offisielle listepris på tidspunktet bilen ble registrert første gang, inkludert verdien av eventuelt ekstrautstyr.

Biler eldre enn 3 år verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (reduksjon gjelder fra og med det første inntektsåret etter den 36. måneden etter den måneden bilen ble registrert første gang).

Biler som kjøres over 40 000 km pr år i yrket verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (krav om elektronisk kjørebok). Biler eldre enn 3 år som i tillegg brukes til yrkeskjøring over 40 000 km pr år, verdsettes til 56,25 % av listeprisen som ny (listepris * 0,75 *0,75).

For el-biler settes beregningsgrunnlaget til 60% av bilens listepris som ny. For el-bil som er eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret settes beregningsgrunnlaget til 45 % av bilens listepris som ny.

Varebil klasse 2 og lette lastebiler:

For yrkesbiler reduseres beregningsgrunnlaget med 50 % av listeprisen som ny, maksimalt 150 000. For biler som er eldre enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret skal bilens listepris som ny settes til 75 %, før den reduseres med bunnfradraget som er fastsatt for det året bilen er førstegangsregistrert hos Statens vegvesen.

Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2/små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000km i tillegg til bunnfradraget.