Fradragssatser 2021 og 2022


Personfradrag

2021 2022
Klasse 1 52 450 58 250

Minstefradrag

2021 2022
Sats lønnsinntekt 46 % 46 %
Sats pensjonsinntekt 32 % 40 %
Minimum 4 000 4 000
Maksimum (pensjonsinntekt) 88 700 90 800
Lønnsfradrag 31 800 31 800
Maksimum (lønnsinntekt mv.) 106 750 109 950

Særskilt skattefradrag i Finnmark og Nord-Troms

2021 2022
15 500 20 000


Fisker- og sjømannsfradrag

2021 2022
Sats 30 % 30 %
Øvre grense for fiskerifradrag 150 000 154 000
Øvre grense for sjømannsfradrag 80 000 83 000

Fradrag for fagforeningskontingent og gaver

2021 2022
Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontingent 3 850 5 800
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 50 000 20 000

Foreldrefradrag

2021 2022
Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år. 25 000 25 000
Tillegg pr. barn utover det første 15 000 15 000

Reisefradrag

2021 2022
Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 23 900 14 000
Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted 1,56 1,65
Kilometersats ved reiselengde over 50 000 km  0,76 1,65



Særskilt skattefradrag for pensjonister

2021 2022
Maksimalt beløp 32 620 33 400
Nedtrapping, trinn 1
 
Innslagspunkt 206 050 210 950
Sats 16,7 %  16,7 %
Nedtrapping, trinn 2


Innslagspunkt 310 700 318 000
Sats 6,0 % 6,0 %
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 52 476



Boligsparing for ungdom (BSU)

Gjelder for ungdom under 34 år. 2021 2022
Skattefradrag av spart beløp 20 % 20 %
Maksimalt sparebeløp pr. år 27 500 25 000
Maksimalt sparebeløp pr. person totalt 300 000 300 000

Frikort

2021 2022
60 000 65 000


Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

2021 og 2022
Fra vanlige bedrifter inntil 1 000
Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig 6 000
Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger, lag 10 000


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev