Skattesatser 2018 og 2019


Inntektsskatt

Skattesatser for 2018 og 2019:


2018 2019
Personlige skattytere 23 % 22%
Personlige skattytere i Finnmark/ Nord-Troms 
19,5 % 18,5%
Aksjeselskaper 23 % 22%

Trygdeavgift

Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr. 54 650 (samme som 2017 og 2018). Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger kr 54 650 (samme som 2017 og 2018)


2018 2019
Lav sats 5,1 % 5,1%
Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske) 
8,2 % 8,2%
Høy sats (næringsinntekt) 11,4 % 11,4%

Trinnskatt

Trinnskatt (beregnes av personinntekten som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt):

2018  
Inntekt fra kr 169 000 til kr 237 900 (trinn 1) 1,4 %
Inntekt fra kr 237 900 til kr 598 050 (trinn 2)
3,3 %
Inntekt fra kr 598 050 til kr 962 050 (trinn 3) 12,4 %
Inntekt fra kr 598 050 til kr 962 050 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 10,4 %
Inntekt fra kr 962 050 og over (trinn 4) 15,4 %

2019    
Inntekt fra kr 174 500 til kr 246 650 (trinn 1) 1,9%
Inntekt fra kr 245 650 til kr 617 500 (trinn 2) 4,2%
Inntekt fra kr 617 500 til kr 964 800 (trinn 3) 13,2%
Inntekt fra kr 617 500 til kr 964 800 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,2%
Inntekt fra kr 964 800 og over (trinn 4) 16,2%

Formuesskatt

2018 og 2019


Stat Kommune
Inntil kr 1 480 000 (Inntil kr 2 960 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 480 000 og over (kr 2 960 000 og over for ektefeller som lignes under ett) 0,15 % 0,70 %

2019


Stat Kommune
Inntil kr 1 500 000 (Inntil kr 3 000 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 500 000 og over (kr 3 000 000 og over for ektefeller som lignes under ett) 0,15 % 0,70 %


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev