Skattesatser


Inntektsskatt

Skattesatser for 2018 og 2017:


2018 2017
Personlige skattytere 23 % 24 %
Personlige skattytere i Finnmark/ Nord-Troms 
19,5 % 20,5 %
Aksjeselskaper 23 % 24 %

Trygdeavgift

Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr. 54 650 (samme som 2017). Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger kr 54 650 (samme som 2017)


2018 2017
Lav sats 5,1 % 5,1 %
Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske) 
8,2 % 8,2 %
Høy sats (næringsinntekt) 11,4 % 11,4 %

Trinnskatt

Trinnskatt (beregnes av personinntekten som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt):

2018  
Inntekt fra kr 169 000 til kr 237 900 (trinn 1) 1,4 %
Inntekt fra kr 237 900 til kr 598 050 (trinn 2)
3,3 %
Inntekt fra kr 598 050 til kr 962 050 (trinn 3) 12,4 %
Inntekt fra kr 598 050 til kr 962 050 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 10,4 %
Inntekt fra kr 962 050 og over (trinn 4) 15,4 %

2017 0,93 %
Inntekt fra kr 164 100 til kr 230 950 (trinn 1) 0,93 %
Inntekt fra kr 230 950 til kr 580 650 (trinn 2) 2,41 %
Inntekt fra kr 580 650 til kr 934 050 (trinn 3) 11,52 %
Inntekt fra kr 580 650 til kr 934 050 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 9,52 %
Inntekt fra kr 934 050 og over (trinn 4) 14,52 %

Formuesskatt

2017 og 2018


Stat Kommune
Inntil kr 1 480 000 (Inntil kr 2 960 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 480 000 og over (kr 2 960 000 og over for ektefeller som lignes under ett) 0,15 % 0,70 %