Skattesatser 2019 og 2020


Inntektsskatt


2019 2020
Personlige skattytere 22 % 22%
Personlige skattytere i Finnmark/ Nord-Troms 
18,5 % 18,5%
Aksjeselskaper 22 % 22%

Trygdeavgift

Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr. 54 650 (samme som 2018 og 2019). Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger kr 54 650 (samme som 2018 og 2019)


2019 2020
Lav sats 5,1 % 5,1%
Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske) 
8,2 % 8,2%
Høy sats (næringsinntekt) 11,4 % 11,4%

Trinnskatt

Trinnskatt (beregnes av personinntekten som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt):


2019    
Inntekt fra kr 174 500 til kr 246 650 (trinn 1) 1,9%
Inntekt fra kr 245 650 til kr 617 500 (trinn 2) 4,2%
Inntekt fra kr 617 500 til kr 964 800 (trinn 3) 13,2%
Inntekt fra kr 617 500 til kr 964 800 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,2%
Inntekt fra kr 964 800 og over (trinn 4) 16,2%

2020  
Inntekt fra kr 180 800 til kr 254 500 (trinn 1) 1,9 %
Inntekt fra kr 254 500 til kr 639 750 (trinn 2)
4,2 %
Inntekt fra kr 639 750 til kr 999 550 (trinn 3) 13,2 %
Inntekt fra kr 639 550 til kr 999 550 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,2 %
Inntekt fra kr 999 550 og over (trinn 4) 16,2 %

Formuesskatt

2019 og 2020


Stat Kommune
Inntil kr 1 500 000 (Inntil kr 3 000 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 500 000 og over (kr 3 000 000 og over for ektefeller som lignes under ett) 0,15 % 0,70 %


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev