Skattesatser 2021 og 2022


Inntektsskatt


2021 2022
Personlige skattytere 22 % 22 %
Personlige skattytere i Finnmark/ Nord-Troms 
18,5 % 18,5 %
Aksjeselskaper 22 % 22 %

Trygdeavgift

Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr. 54 650 (samme som 2018 og 2019). Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger kr 54 650 (samme som 2018 og 2019)


2021 2022
Lav sats 5,1 % 5,1 %
Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske) 
8,2 % 8,2 %
Høy sats (næringsinntekt) 11,4 % 11,2 %

Trinnskatt

Trinnskatt (beregnes av personinntekten som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt):


2021    
Inntekt fra kr 184 800 til kr 260 100 (trinn 1) 1,7 %
Inntekt fra kr 260 100 til kr 651 250 (trinn 2) 4,0 %
Inntekt fra kr 651 250 til kr 1 021 550 (trinn 3) 13,2 %
nntekt fra kr 651 250 til kr 1 021 550 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,2 %
Inntekt fra kr 1 021 550 og over (trinn 4) 16,2 %

2022  
Inntekt fra kr 190 350 til kr 267 900 (trinn 1) 1,7 %
Inntekt fra kr 267 900 til kr 643 800 (trinn 2)
4,0 %
Inntekt fra kr 643 800 til kr 969 200 (trinn 3)
13,4 %
Inntekt fra kr 643 800 til kr 969 200 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,4 %
Inntekt fra kr 969 200 til kr 2 000 000 (trinn 4) 16,4 %
Inntekt over kr 2 000 000 (trinn 5) 17,4 %

Formuesskatt

2021

Stat Kommune
Inntil kr 1 500 000 (Inntil kr 3 000 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 500 000 og over (kr 3 000 000 og over for ektefeller som lignes under ett) 0,15 % 0,70 %

2022

Stat Kommune
Inntil kr 1 700 000 (Inntil kr 3 400 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 700 000 og over (kr 3 400 000 og over for ektefeller som lignes under ett) - Innslagspunkt ttrinn 1  0,25 % 0,70 %
Kr 20 000 000 og over - Innslagspunkt trinn 2 0,40 %


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev