Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2019: Nå kan det bli enda flere diettsatser

Statsbudsjettet 2019: Nå kan det bli enda flere diettsatser

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å innføre egne skattefrie satser for diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting.

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

Satsene for diettgodtgjørelse etter statens særavtale på dagsreiser i Norge er forholdsvis høye, og regjeringen mener at de er høyere enn det som kan anses som rimelige merutgifter til mat på reiser. Det forslås derfor nye skattefrie satser på dagsreiser.

Skattefrie satser for reiser uten overnatting

I dag er det slik at arbeidstakere som er i en merkostnadssituasjon på reise uten overnatting kan få utbetalt statens sats for reiser uten overnatting skattefritt. Statens sats og skattefri sats er med andre ord lik når det gjelder dagsreiser. Dette kan det imidlertid bli en endring på fra nyttår. I statsbudsjettet er det nemlig foreslått at arbeidstakere som er på dagsreiser fra og med 6 til og med 12 timer kan få en ny skattefri diettsats på 200 kroner. Dette er en reduksjon i forhold til statens sats som pr i dag er 297 kroner. For reiser over 12 timer uten overnatting foreslås det ny sats på 400 kroner, mot statens sats på 552 kroner.

Reisefravær Statens sats/
skattefri sats for 2018
Forslag skattefri sats fra 2019
6-12 timer  297 200
over 12 timer     552 400

Statens satser for diettgodtgjørelse for 2019 vet vi ikke ennå, men erfaringsmessig så økes de med noen få kroner hvert år. Skattepliktig del av dietten vil i så fall også økes tilsvarende, så lenge de skattfrie satsene på 200 og 400 kroner blir vedtatt.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet 2019: Naturalytelser, tips, diett og kildeskatt.

Både en fordel og en ulempe

For statlige arbeidsgivere eller arbeidsgivere som har avtale om å følge statens satser, vil forslaget føre til ytterligere merarbeid i forbindelse med utbetaling av diett til ansatte. Dette på grunn av at godtgjørelsen da må splittes i en skattefri og en skattepliktig del. Dette er jo arbeidsgiverne allerede vant til, både med bilgodtgjørelsen og diettgodtgjørelsen på reiser med overnatting, men noe ekstraarbeid vil det likevel bli. Et annet problem for de som følger statens satser, er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten ofte ikke er ferdigforhandlet om disse satsene før nytt inntektsår. Dette kan da medfører at ansatte som er på reiser i begynnelsen av året, ikke vet hvilke satser som gjelder. Konsekvensen blir ofte en etterberegning av diett som gir ekstraarbeid for arbeidsgiver i ettertid.

Derimot vil denne endringen gjøre det enklere for arbeidsgivere som kun utbetaler diettgodtgjørelse etter de skattefrie satsene. De skattefrie satsene vil bli publisert sammen med andre forskuddssatser i god tid før årsskifte. På den måten vil både arbeidsgiver og ansatt vite hvilke satser de kan kreve i diett for jobbreiser på nyåret. 
 

Sticos Oppslag holder deg alltid oppdatert på gjeldende diettsatser. Fagsupport er inkludert i abonnementet. Prøv gratis her. 


Sticos holder deg oppdatert: