Sticos Fagstoff

Nyheter og aktuelle fagsaker innen regnskap, økonomi, personal og personvern

Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, og forhandlingene mellom partene i KS-området starter onsdag 11. april med forhandlingsfrist den 30. april.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Et hovedoppgjør betyr at hele hovedtariffavtalen er til revisjon i tillegg til lønnsforhandlinger for alle stillinger med sentral lønnsdannelse.

I følge KS er det økonomiske handlingsrommet i år stramt, og 1,7 % av rammen er allerede bundet opp før selve forhandlingene begynner, i overheng, (prosentvis beregning som viser hvor mye lønnsnivået ved utgangen av et år ligger over gjennomsnittet for hele året), og glidning, (avtalt lønnsvekst i et oppgjør og den faktiske lønnsveksten).

Prioriteringer

Forhandlingene starter med at partene presenterer sine krav og tilbud om hvordan de mener årets oppgjør bør se ut, men det er først i neste uke at konkrete lønnskrav og tilbud vil komme.

KS er opptatt av at oppgjøret skal ta hensyn til kommunesektorens rekrutteringsutfordringer. I det videre arbeid mot en heltidskultur i kommunene, sees blant annet økt betaling for helgearbeid på som en viktig faktor.

Signaler som allerede er gitt fra arbeidstakersiden, er at LO-Kommune vil kreve mest til dem med lavest inntekt, mens Unio vil prioritere dem med høyere utdanning.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x