GDPR-simulator

Få økt innsikt og engasjement med virtuell læring.


Å få oversikt på personvern i bedriften kan være utfordrende. Hvordan få oversikt over potensielle lovbrudd? Og hvordan lager man en handlingsplan? Med simulatoren utforsker du et virtuelt kontorlandskap hvor du møter praktiske problemstillinger som kan oppstå i enhver organisasjon. Samtidig som du lærer får du muligheten til å kartlegge personvern i bedriften og ender opp med en konkret tiltaksliste som du kan jobbe videre med. Hele spillet gjennomføres effektivt på 1-2 timer, og kan med fordel brukes av flere i bedriften til å gi en felles grunnforståelse om temaet.

KONTAKT OSS Gå til bestilling

dpo_grafikk_540x540

Lær personvern i praksis med vår virtuelle GDPR-simulator

  • Fordelen med simulering:
  • En engasjerende læringsform som øker læringseffekten
  • Man møter praktiske utfordringer som kan oppstå i virkeligheten
  • Du lærer GDPR i praksis fremfor teori
  • Du får kartlagt mulige personvernbrudd mens du spiller

SPILL SOM LÆRINGSFORM

Lær om GDPR og kartlegg bedriften med spill og simulering. Gamification er en engasjerende og morsom teknikk som oppnår økt læringseffekt og engasjement på kortere tid.

LÆR PERSONVERN PÅ ÉN TIME

Spilleren får et raskt innblikk i hva GDPR innebærer. GDPR-simulatoren foregår i et kontorlandskap, men situasjonene du møter er relevante og overførbare til alle bransjer og alle roller. .

KARTLEGG PERSONVERNUTFORDRINGER

Gjennom de praktiske problemstillingene du møter, vil du underveis i spillet få mulighet til å registrere om dette er noe som ikke er på plass i din bedrift. Dette resulterer i en tiltaksplan du kan jobbe videre med i ettertid.

EN FELLES FORSTÅELSE FOR GDPR

Å jobbe med personvern er ikke en engangsoppgave, men noe man må ha kontinuerlige rutiner og dokumentasjon på. Simulatoren er en enkel og effektiv måte å sikre felles grunnkompetanse i personvern. Med flere lisenser kan man skape engasjement ved å utfordre hverandre og se hvem som kan mest om GDPR i bedriften.

DETTE LÆRER DU I GDPR-SIMULATOREN

GDPR-simulatoren består av fire moduler som hver tar 10-15 minutter å gjennomføre. Hver modul innledes med kunnskapsdel og avsluttes med en kartleggingsdel. De fire modulene tar for seg de aller viktigste temaene enhver bedrift må ha kontroll på for å etterleve personvernreglene.

GDPR OG ANSVAR

I denne modulen lærer du mer om ulike roller og ansvar i GDPR.

BEHANDLING AV OPPLYSNINGER

I denne modulen lærer du mer om selve behandlinen av opplysninger. Du skal få kjennskap til hva personopplysninger er, og hva som skal til for å ha lov til å lagre disse.

RUTINER OG INSTRUKSER

I denne modulen lærer du hvilke rutiner og instrukser som må på plass. F.eks rutiner for sletting, håndtering av avvik og informasjonssikkerhet.

INTERNKONTROLL

I denne modulen får du en innføring i internkontroll. Virksomheter som behandler personopplysninger skal kunne dokumentere og demonstrere at de etterlever GDPR gjennom ulike tiltak.

TILTAKSPLAN

Når spillet er gjennomført sitter du igjen med en konkret sjekkliste for hva du må jobbe videre med for å etterleve personvernforordningen. 

Enkelt bruker

2490,-

per bruker/år


  • Enkeltlisens for én spiller
  • Flere lisenser kan etterbestilles

Kjøp nå

Flere brukere

-

Kontakt oss for uforpliktende tilbud


  • Oppnå lavere pris per bruker
  • Mulighet for intern konkurranse

KONTAKT OSS

Kontakt oss

Fyll ut skjema så hører du fra oss innen kort tid.