Sticos Personvern

Styringssystem som kvalitetssikrer etterlevelse av GDPR

iCompl.ai

Hvordan sikrer du at bedriften etterlever personvernforordningen over tid?

Organisasjoner som er databehandlere eller har databehandlingsansvar må selv sørge for at personopplysninger håndteres i tråd med personvernforordningen. Dette kan gi store mengder data, rutiner og regler man må følge over tid. Hvordan strukturere all informasjonen, holde oversikt og sikre at planlagte tiltak settes i verk? Løsningen er iCompl.ai - Et spesialutviklet styringsverktøy som gir norske bedrifter full kontroll på implementering og etterlevelse av personvernforordningen.

Få gratis tilgang Kontakt oss

GDPR-SYSTEM MED KUNSTIG INTELLIGENS

Med iCompl.ai får du verktøy og veiledning som støtter deg i alle prosesser fra implementering til etterlevelse. Systemet hjelper organisasjonen holde oversikt, samtidig som det bidrar til å bygge gode vaner og rutiner.

FULL KONTROLL PÅ GDPR

iCompl.ai hjelper deg ivareta og strukturere alle tiltak, rutiner som må være på plass for å etterleve personvernforordningen.

SIKRE KONTINUERLIG ETTERLEVELSE

Med iCompl.ai får du verktøy og veiledning som støtter deg i alle prosesser fra implementering til etterlevelse. Dette gir ikke bare personvernansvarlige et nyttig verktøy, men sikrer bedriften mot tap av viktig informasjon hvis nøkkelpersoner forsvinner.

INTERN INFORMASJONSSIKKERHET

iCompl.ai har sikker tofaktorautentisering og kan deles opp i ulike prosjektområder og tildele roller og tilganger etter behov.

ENKELT Å KOMME I GANG

iCompl.ai er basert på kunstig intellingens som automatisk innhenter informasjon og veileder deg basert på din type virksomhet. Alle som har gjort en innledende kartlegging via GDPR-simulatoren kan enkelt importere denne til iCompla.ai for å komme raskere i gang.

ET KOMPLETT STYRINGSSYSTEM FOR PERSONVERN

Du får full oversikt over alt personvernarbeidet på ett sted.

KARTLEGGING

Alle personopplysninger skal kartlegges og dokumenteres. Legg enkelt inn alle personopplysninger som dere behandler og ha en full oversikt over disse.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Har dere knyttet formål og behandlingsgrunnlag til alle personopplysninger? Oppfyller dere kravene til protokoll som skal føres? Her finner du en god og enkel måte og du kan laste inn en ferdigutfylt mal eller eget arbeid som allerede er gjort.

RISIKOVURDERING

Hva kan gå galt hos dere? Dere må kunne dokumentere at risikoer er kartlagt og at tiltak er iverksatt. Her vil du få god oversikt og kontroll på risikobildet i din virksomhet. Risikobildet illustreres visuelt med fargekoder og du vil enkelt kunne se om du har alvorlige risikoer som må prioriteres.

RUTINER OG ETTERLEVELSE

Skriftlige og dokumenterbare rutiner skal være kjent blant de ansatte. Dette for å sikre at alle etterlever GDPR og virksomhetens bestemmelser. Her kan alle rutiner legges lett tilgjengelig og sikrer nødvendig dokumenthåndtering.

HANDLINGSPLAN

En oversikt over oppgaver og gjøremål som må fullføres for å kunne etterleve GDPR. Her vil du kunne legge til ansvarlige for utføring, tidsfrister, påminnelser samt få en oversikt over progresjon på oppgaven. Du vil kunne lage en prioritering og skille mellom små og store oppgaver.

RAPPORTER OG TRENDANALYSE

Hvordan ligger dere an med arbeidet? Her kan du enkelt se status på risiko og avvikshåndtering, samt ta ut rapporter som kan presenteres for styret, samarbeidspartnere eller andre.

DOKUMENTER OG AVTALER

Her vil du kunne samle all dokumentasjon du trenger for å etterleve GDPR. Som databehandleravtaler og

AVVIKSHÅNDTERING

Du skal ha en oversikt over dine GDPR-avvik og kunne dokumentere at disse er håndtert. Her kan du enkelt registrere og behandle avvik som oppstår. Her kan du legge til ansvarlig, sette tidsfrister og få påminnelser.

Gerard - en personvernassistent med kunstig intelligens

I GDPR-simulatoren er Gerard din veileder på personvern. Han viser deg fallgruvene og lager en handingsplan til deg. På fritiden er Gerard læregutt hos personvernekspertene i Sticos, og han blir smartere for hver dag som går. Du møter han igjen som Personvernassistent i GDPR-verktøyet iComplai. Her lærer Gerard stadig nye ting og kan gi deg svar på små og store spørsmål om alt fra informasjonsplikt til internkontroll og risikovurdering.

GDPR prosessen

Pris

Gratis

0,-


 • Kartlegging
 • Handlingsplan
 • Oversikt over personopplysninger

Last ned

Enkel

1250,-

per mnd.


 • Kartlegging
 • Handlingsplan
 • Oversikt over personopplysninger
 • Risikovurdering
 • Avviksregistrering
 • Rutiner
 • Enkle rapporter

KOMMER SNART

Avansert

2900,-

per mnd.


 • Kartlegging
 • Handlingsplan
 • Oversikt over personopplysninger
 • Risikovurdering
 • Avviksregistrering
 • Rutiner
 • Avanserte rapporter
 • Tilsyn
 • Faglig innhold
 • Trender og utvikling
 • Dokumenter og avtaler
 • Single sign-on

KOMMER SNART

Tilpasset

-


 • Som "Avansert"
 • Merkevaretilpasset med egen logo og profilfarger

KOMMER SNART

Har du spørsmål?


KONTAKT OSS