iCompl.ai

Sikrer at bedriften etterlever personvernforordningen


Organisasjoner som er databehandlere eller har databehandlingsansvar må selv sørge for at personopplysninger håndteres i tråd med personvernforordningen. Dette kan gi store mengder data, rutiner og regler man må følge over tid. Hvordan strukturere all informasjonen, holde oversikt og sikre at planlagte tiltak settes i verk? Løsningen er iCompl.ai - Et spesialutviklet styringsverktøy som gir norske bedrifter full kontroll på implementering og etterlevelse av personvernforordningen.

Våre personvernrådgivere har kompetanse og erfaring innen jus, informasjonssikkerhet, kurs og rådgivning.

Kontakt oss

Et GDPR-system som kvalitetssikrer etterlevelse av personvernloven

  • Et styringssystem for deg som vil ha:
  • Strukturert oversikt over personvernet i virksomheten
  • Sikret full etterlevelse av personvernforordningen
  • Kontroll på mulige personvernutfordringer
  • Tydelige interne rutiner på behandling av personopplysninger

GDPR-SYSTEM MED KUNSTIG INTELLIGENS

Med iCompl.ai får du verktøy og veiledning som støtter deg i alle prosesser fra implementering til etterlevelse.
Systemet hjelper organisasjonen holde oversikt, samtidig som det bidrar til å bygge gode vaner og rutiner.

FULL KONTROLL

iCompl.ai hjelper deg ivareta og strukturere alle tiltak, rutiner som må være på plass for å etterleve personvernforordningen. Med iCompl.ai får du verktøy og veiledning som støtter deg i alle prosesser fra implementering til etterlevelse.

ENKELT Å KOMME I GANG

iCompl.ai er basert på kunstig intellingens som automatisk innhenter informasjon og veileder deg basert på din type virksomhet. Alle som har gjort en innledende kartlegging via GDPR-simulatoren kan enkelt importere denne til iCompla.ai for å komme raskere i gang..

SIKKER LØSNING

iCompl.ai har sikker tofaktorautentisering og kan deles opp i ulike prosjektområder og tildele roller og tilganger etter behov. Dette gir ikke bare personvernansvarlige et nyttig verktøy, men sikrer bedriften mot tap av viktig informasjon hvis nøkkelpersoner forsvinner.

  • Inkludert GDPR-boten "Gerard"

    - din personvernassistent med kunstig intelligens
    I GDPR-simulatoren er Gerard din veileder på personvern. Han viser deg fallgruvene og lager en handingsplan til deg. På fritiden er Gerard læregutt hos personvernekspertene i Sticos, og han blir smartere for hver dag som går. Du møter han igjen som Personvernassistent i GDPR-verktøyet iComplai. Her lærer Gerard stadig nye ting og kan gi deg svar på små og store spørsmål om alt fra informasjonsplikt til internkontroll og risikovurdering.
iphone

ET KOMPLETT STYRINGSSYSTEM FOR PERSONVERN

Modulene hjelper deg holde oversikt over de viktigste områdene innen etterlevelse av personvernreglene.

KARTLEGGING

Alle personopplysninger skal kartlegges og dokumenteres. Legg enkelt inn alle personopplysninger som dere behandler og ha en full oversikt over disse.

RISIKOVURDERING

Hva kan gå galt hos dere? Dere må kunne dokumentere at risikoer er kartlagt og at tiltak er iverksatt. Her vil du få god oversikt og kontroll på risikobildet i din virksomhet.

HANDLINGSPLAN

En oversikt over oppgaver og gjøremål som må fullføres for å kunne etterleve GDPR. Her vil du kunne legge til ansvarlige for utføring, tidsfrister, påminnelser samt få en oversikt over progresjon på oppgaven. Du vil kunne lage en prioritering og skille mellom små og store oppgaver.

DOKUMENTER OG AVTALER

Her vil du kunne samle all dokumentasjon du trenger for å etterleve GDPR.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Har dere knyttet formål og behandlingsgrunnlag til alle personopplysninger? Oppfyller dere kravene til protokoll som skal føres? iCompl.ai veileder deg i viktige prosesser.

RUTINER OG ETTERLEVELSE

Skriftlige og dokumenterbare rutiner skal være kjent blant de ansatte, for å sikre at alle etterlever GDPR og virksomhetens bestemmelser. Her kan alle rutiner legges lett tilgjengelig og sikrer nødvendig dokumenthåndtering.

RAPPORTER OG TRENDANALYSE

Hvordan ligger dere an med arbeidet? Her kan du enkelt se status på risiko og avvikshåndtering, samt ta ut rapporter som kan presenteres for styret, samarbeidspartnere eller andre.

AVVIKSHÅNDTERING

Du skal ha en oversikt over dine GDPR-avvik og kunne dokumentere at disse er håndtert. Her kan du enkelt registrere og behandle avvik som oppstår. Her kan du legge til ansvarlig, sette tidsfrister og få påminnelser.

Kontakt oss

Har du spørsmål om produktet eller ønsker mer informasjon om hvilke løsninger som vil hjelpe akkurat din virksomhet? Kontakt oss på chatten eller send oss en melding så hører du fra oss innen kort tid.