GRATIS SJEKKLISTE

Dette må du som arbeidsgiver vite om permittering av ansatte

Denne veilederen viser punktvis hvilke regler du må forholde deg til, og hva du må tenke på før og etter en permittering iverksettes. Sjekklisten er oppdatert med nye retningslinjer knyttet til koronautbruddet.

Dette er permittering

Permittering innebærer et midlertidig opphør av arbeidsforholdet hvor arbeidstakeren fritas for sin arbeidsplikt samtidig som virksomheten fritas for sin lønnsplikt. 

Ved permittering består arbeidsforholdet fortsatt. Det innebærer at arbeidstaker har både rett og plikt til å gjenoppta arbeidet når permitteringsperioden er utløpt eller dersom arbeidsgiver har behov for arbeidskraft i løpet av permitteringsperioden.