Sticos kan

Hvem kan gjøre oppfølging av ansatte enkelt?

Sticos HR


Med Sticos HR får du full oversikt i din virksomhet:

  • Fraværshåndtering: Registrer og behandle fravær
  • Feriebank: Holder oversikt over avviklede, gjenstående og overførte feriedager.
  • Sykefraværsoppfølging: Vi varsler deg automatisk om lovpålagte og egendefinerte oppfølgingstidspunkt for den enkelt sykmeldte i virksomheten. 
  • Personalregister: Samle alle opplysninger om ansatte og registrer kompetanse


Prøv gratis Kjøp nå