STICOS KAN

Hvem kan sørge for at alle i virksomheten er oppdatert på regelverket?

Faginnhold


Personalhåndbøkene kan enkelt redigeres slik at den passer din virksomhet. På mange områder er arbeidsforholdet underlagt lover og relger, men du kan selv legge til interne særavtaler, regler og retningslinjer som gjelder spesielt for dere. Personalhåndboken gir enkel tilgang til lik informasjon for de ansatte i virksomheten. 

Du finner blant annet informasjon om lønn og ansettelser, arbeidstid, ferie og permisjoner, opphør av arbeidsforhold og trygderettigheter, alt tilpasset kommunalt regelverk. 

Vårt HMS-system gjør det enkelt og effektivt å følge opp lovfestede HMS-krav og virksomhetens egne kontrollrutiner. Du kan være trygg på at alle krav blir ivaretatt. Du får både HMS-håndbok, HMS-hjul og avviksregistering som en del av systemet.


Kontakt oss for mer info
Sample project image