HR, PERSONAL OG LEDELSE

Vi tilbyr innovative verktøy, tidsbesparende kurs
og komplett rådgivning

Sticos utvikler brukervennlige personalverktøy og er ledende på faglige oppslagsverk som holder deg oppdatert på lover og regelverk innen personal, HR og lønn. Med innovativ fagteknologi, kurs og rådgivning hjelper vi deg å oppfylle lovpålagte krav og sikre gode rutiner.

Digitale løsninger for ledere og ansatte

HR- og HMS-SYSTEM

Våre verktøy gjør arbeidshverdagen enklere for deg som jobber med HR, personal, ledelse og HMS. Vi holder alle i virksomheten oppdatert på regelverket og sikrer gode rutiner.

VÅRE VERKTØY

MODULBASERT HRM-SYSTEM


Det modulbaserte HRM-systemet Sticos Personal kan tilpasses til ditt behov.


TILBAKE
Fri faghjelp

FAGSUPPORT

Trenger du hjelp hvis du står fast eller lurer på noe? Spør våre fageksperter! Hvert år svarer vi på 25 000 henvendelser med faglige spørsmål. Hos Sticos er fagsupport inkludert for våre kunder.

INTERAKTIVE KURS


Vi har et stort og kompetent fagmiljø som skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE
Kurs for regnskapsførere.

KURS OG KOMPETANSE

Våre kurs holder deg faglig oppdatert og er praktisk vinklet. Du kan ta kurs hvor du vil, til en pris du kan like. Vi tilbyr nettkurs og internkurs over hele landet.

KURS FOR DEG

INTERAKTIVE KURS


Vi skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE

Nyheter og aktuelt fagstoff

Som nyhetsbrevmottaker holder vi deg oppdatert med nyheter, tips og aktuelle saker innen ditt fagfelt. Du velger selv hvilke tema du ønsker å bli oppdatert om.

MELD PÅ NYHETSBREV
Fri med lønn i jula?

Fri med lønn i jula?

Med jula følger mange fridager. Men har du egentlig rett på lønn for juledagene? Og er det sånn at det er kortere arbeidsdager i romjula?

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

 

Hver jul dukker disse spørsmålene opp, og det er viktig at arbeidsgivere avklarer og opplyser sine ansatte om hvilke regler som gjelder hos seg vedrørende fri og betaling for jule- og nyttårsdagene. 

Fridager i jula

Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager skal være arbeidsfrie dager, og for jule- og nyttårshelgen gjelder dette 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. Julaften og nyttårsaften er ikke regulert som helge- og høytidsdager, og du har dermed ikke uten videre rett på fri disse dagene.

Julaften skiller seg imidlertid litt ut i så måte. Det spesielle med julaften er at det skal være arbeidsfri fra kl 15 denne dagen, mot kl 18 på ordinære dager. De andre dagene i romjula, inkludert nyttårsaften, regnes som ordinære arbeidsdager. Her finns det heller ingen lov som sier at du som arbeidstaker skal ha kortere arbeidsdager disse dagene. Er arbeidsgiver imidlertid bundet av en tariffavtale eller det er interne avtaler i virksomheten, kan det tenkes at man har bestemmelser som for eksempel gir rett til kortere dager eller fri på enkeltdager i jula.

TRENGER DU PÅFYLL? Få full kontroll over reglene for arbeidstid, mertid og overtid. Ta vårt oppdaterte nettkurs her. 

Lønn på fridagene

Det neste spørsmålet som dukker opp er om de ansatte skal ha lønn på de røde dagene når de ikke er på jobb?

Det er ingen bestemmelser i loven som gir rett på betaling for bevegelige helligdager i jula. Lønn på slike dager er som oftest regulert i tariffavtaler eller andre interne avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Har man ikke slike avtaler, har man i utgangspunktet heller ikke krav på betaling.

Forskjell på månedslønt og timelønt?

Det vil også kunne være forskjell på månedslønte og timelønte ansatte. Månedslønte har lik lønn uansett om det er en måned med mange røde dager eller en måned uten. Dette fordi månedslønna tar utgangspunkt i årslønn delt på 12 måneder og fordeler seg likt på alle månedene i året.

Timelønte derimot får normalt betalt for de timene/dagene de faktisk jobber. Dette kan medføre en forskjell i utbetaling siden timelønte da ikke får betalt for røde dager de ikke er på jobb. Det er opp til arbeidsgiver om timelønte også skal få lønn for helligdager, dersom de ikke har en tariffestet rett eller det følger av annen avtale.

Tips fra Sticos

Uansett om man har avtaler som regulerer retten til fri med eller uten lønn, eller ikke, er det viktig at arbeidsgivere avklarer og opplyser sine ansatte om hvilke regler som gjelder vedrørende fri og betaling for jule- og nyttårsdagene. Sticos anbefaler arbeidsgivere som ikke har avtaler på dette om å finne ut hvordan de ønsker å ha det hos seg. Skriv dette ned i personalhåndboka eller tilsvarende, og informer de ansatte. Ved å være tydelig på dette punktet unngår man mange spørsmål i ettertid.

Oversikt over arbeidstid og ferieplanlegging er enklere med et HR-system

I Sticos bruker vi daglig vårt eget HRM-verktøy Sticos Personal til å registrere og følge opp blant annet ferie og fravær.

Sticos Personal er modulbasert og består av HR-system, HMS-system, Personalhåndbok og Lederhåndbok. Løsningen hjelper både ansatte og deg som jobber med HR og personal å ha full oversikt på alt fra HMS-krav og avviksrapportering, til ferieplanlegging og kompetansekartlegging. 

Klikk her for å lese mer om Sticos Personal
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x