HR, PERSONAL OG LEDELSE

Vi tilbyr innovative verktøy, tidsbesparende kurs
og komplett rådgivning

Sticos utvikler brukervennlige personalverktøy og er ledende på faglige oppslagsverk som holder deg oppdatert på lover og regelverk innen personal, HR og lønn. Med innovativ fagteknologi, kurs og rådgivning hjelper vi deg å oppfylle lovpålagte krav og sikre gode rutiner.

Digitale løsninger for ledere og ansatte

HR- og HMS-SYSTEM

Våre verktøy gjør arbeidshverdagen enklere for deg som jobber med HR, personal, ledelse og HMS. Vi holder alle i virksomheten oppdatert på regelverket og sikrer gode rutiner.

VÅRE VERKTØY

MODULBASERT HRM-SYSTEM


Det modulbaserte HRM-systemet Sticos Personal kan tilpasses til ditt behov.


TILBAKE
Fri faghjelp

FAGSUPPORT

Trenger du hjelp hvis du står fast eller lurer på noe? Spør våre fageksperter! Hvert år svarer vi på 25 000 henvendelser med faglige spørsmål. Hos Sticos er fagsupport inkludert for våre kunder.

INTERAKTIVE KURS


Vi har et stort og kompetent fagmiljø som skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE
Kurs for regnskapsførere.

KURS OG KOMPETANSE

Våre kurs holder deg faglig oppdatert og er praktisk vinklet. Du kan ta kurs hvor du vil, til en pris du kan like. Vi tilbyr nettkurs og internkurs over hele landet.

KURS FOR DEG

INTERAKTIVE KURS


Vi skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE

Nyheter og aktuelt fagstoff

Som nyhetsbrevmottaker holder vi deg oppdatert med nyheter, tips og aktuelle saker innen ditt fagfelt. Du velger selv hvilke tema du ønsker å bli oppdatert om.

MELD PÅ NYHETSBREV
HR-sjefens tre tips til redusert sykefravær

- Skal du som leder ha noen som helst mulighet til å legge til rette en arbeidssituasjon som reduserer fravær, må du snakke med medarbeideren, sier HR-sjef og psykolog Erik Jullumstrø i Sticos. 

HR-sjefens tre tips til redusert sykefravær

- Diagnosen til en sykmeldt ansatt er en privatsak, men det er derimot ikke sykmeldingen. Den påvirker arbeidsgiver, andre ansatte og til syvende og sist hele samfunnsøkonomien, sier HR-sjef og psykolog Erik Jullumstrø i Sticos.

Heidi Kultorp, kommunikasjon- og innholdsansvarlig i Sticos

Jullumstrø mener at en viktig faktor for å unngå høyt sykefravær i en bedrift er god kontakt mellom leder og medarbeider. Man må tørre å snakke om utfordringer knyttet til sykmeldinger. Han kommer med følgende tre råd i forbindelse med sykefravær.

1. Skap tillit mellom leder og ansatt.

- Bedriftene glemmer ofte hvor viktig forebyggende arbeid er. Det bør være et mål i enhver bedrift at det er naturlig for den ansatte å gå til lederen før legen, slik at man kan diskutere måter å tilrettelegge arbeidshverdagen på. Denne diskusjonen må en ta uansett, også om den ansatte kommer og leverer en sykemelding. Da er det i mange tilfeller unødvendig at den ansatte må gå til legen først. Men dette krever et tillitsforhold mellom leder og ansatt. Da er det lavere terskel for å snakke sammen om fravær og tilrettelegging i en tidlig fase, sier Jullumstrø.

2. Hold hyppig kontakt med den sykmeldte.

- Vi vet at fravær over tid gjør det vanskeligere å komme tilbake på jobb, og at det kan øke faren for nye sykemeldinger. Arbeidsgiver har et hovedansvar for oppfølging av sykemeldte ved å utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre et dialogmøte innen sju uker. Men dette er sjelden tilstrekkelig for å få den sykemeldte tilbake så fort som mulig. Vi vet at det er svært viktig å holde kontakten med den ansatte som er borte. Ta hyppig kontakt på telefon, inviter vedkommende til avdelingsmøter, allmøter og gjerne til sosiale sammenkomster, eller bare stikke innom på jobben for en prat og treffe kolleger.

- Det er også mange misforståelser blant ledere på hva en sykemelding er. Det er viktig å huske at legens sykmelding kun er et råd til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan overprøve legens vurdering dersom man finner alternative løsninger slik at den ansatte kan jobbe. Sykmelding betyr ikke at man nødvendigvis skal være borte fra jobb. Prosentandelen i sykmeldingen viser nedsatt arbeidsevne og ikke hvor mye fravær en ansatt skal ha. Da må arbeidsgiver i samarbeid med den sykmeldte utarbeide en plan som samsvarer med arbeidskapasiteten til medarbeideren. Også dette arbeidet er bygget på tilliten og kontakten mellom den ansatte og lederen, sier Jullumstrø.

3. Se medarbeideren og tilrettelegg.

- For de fleste av oss er et sykefravær noe som skjer en sjelden gang. Men av og til kan en medarbeider få et fraværsmønster som preges av tilstedeværelse og sykmeldinger om hverandre i lengre perioder. Da må lederen spørre: Hva kan jeg gjøre for å tilrettelegge arbeidshverdagen din slik at du greier å stå i jobb? Det er et enkelt spørsmål, men kan likevel være vanskelig å stille ettersom sykemeldinger ofte oppfattes som en privatsak. Men husk at det er diagnosen som er privat, ikke sykemeldingen. Skal du som leder ha noen som helst mulighet til å legge til rette en arbeidssituasjon som reduserer fravær, må dere snakke om det, understreker han.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her og få aktuelle saker innen personal, personvern og økonomi rett i innboksen din!

Sykefraværsoppfølging er enklere med et HR-system

I Sticos bruker vi daglig vårt eget HRM-verktøy Sticos Personal til å registrere og følge opp blant annet sykefravær.

Sticos Personal er modulbasert og består av HR-system, HMS-system, Personalhåndbok og Lederhåndbok. Løsningen hjelper både ansatte og deg som jobber med HR og personal å ha full oversikt på alt fra HMS-krav og avviksrapportering, til ferieplanlegging og kompetansekartlegging. 

Klikk her for å lese mer om Sticos Personal
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x