HR, HMS og personal

Sticos gir deg trygghet og smarte løsninger


Sticos er ledende på faglige oppslagsverk og holder deg som jobber med personal, HR, ledelse og HMS oppdatert på lover og regelverk. Med praktiske verktøy, kurs og rådgivning og stadig nye løsninger hjelper vi deg å oppfylle lovpålagte krav og sikre gode rutiner. Med ny teknologi og solid fagkunnskap leverer vi innovative og tidsbesparende løsninger. For både ledere og ansatte.

VERKTØY

Våre verktøy gjør arbeidshverdagen enklere for deg som jobber med HR, personal, ledelse og HMS. Vi holder alle i virksomheten oppdatert på regelverket og sikrer gode rutiner. Og du har vel hørt om @else? Norges første personalsjef med kunstig intelligens?

SE VÅRE VERKTØY

FAGSUPPORT

I Sticos jobber et av landets beste ekspertteam innen arbeidsrett, HR og HMS, og vi hjelper deg hvis du står fast. Hvert år svarer vi på 25 000 henvendelser, hvor våre eksperter er en faglig sparringspartner.

KURS

Dine medarbeidere har store forventninger til deg som har personalansvar. De har gjerne mange spørsmål og fortjener at du er faglig oppdatert. Med Sticos Kurs får du oversikt over regelverket. Vi tilbyr klasseromskurs, nettkurs og internkurs.

KURS FOR DEG
- Mange virksomheter har kontrolltiltak som er i strid med personvernreglene

Juristene Kai Runar Bang og Ranveig Fjellheim Tunaal er personverneksperter i Sticos.

- Mange virksomheter har kontrolltiltak som er i strid med personvernreglene

Telenor stanser elektronisk overvåking av ansatte umiddelbart fordi det bryter med epostforskriften og regler for personvern.

Heidi Kultorp, kommunikasjon- og innholdsansvarlig i Sticos

Telenor har benyttet seg av såkalt Transaction Monitoring Remote, som innebærer at det blir gjort både lyd- og skjermopptak av arbeidet til rundt 400 ansatte på kundeservice. Fagforeningen sier til NTB at både telefonsamtaler og alt som skjer på PC-skjermen til de ansatte i perioder blir tatt opp. Datatilsynet har vurdert kontrolltiltaket og konkluderer med at selskapet har for omfattende overvåking av sine ansatte på kundeservice.

- Svært mange virksomheter har lang tradisjon for slike kontrolltiltak, men samtidig er det mange som ikke har vurdert lovligheten av dem etter at GDPR ble innført i sommer, sier juristene og personvernekspertene Ranveig Fjellheim Tunaal og Kai Runar Bang i Sticos.

- Må ha saklig grunn

Sticos har hjulpet over 130 virksomheter i Norge med å etterleve de nye personvernreglene gjennom Serious Game GDPR.

En årsak til at slike kontrolltiltak kan være ulovlig er at virksomheten ikke har en saklig grunn for å gjennomføre dem.

- Kontrolltiltak er lovlig, men det må ligge en saklig grunn for tiltaket. Det kan være begrunnet i for eksempel sikkerhet, økonomiske forhold eller helse. Tiltaket skal heller ikke gå utover personvernet til arbeidstakere. Sist, men ikke minst, må også arbeidsgiver opplyse om hvilke kontrolltiltak som benyttes og årsaken til det, forklarer Fjellheim Tunaal og Bang.

Arbeidstilsynet nevner følgende tiltak som eksempler på kontrolltiltak fra arbeidsgiver:

  • Helseundersøkelser og innhenting av helseopplysninger

  • Overvåking av telefonbruk

  • Videoovervåking i arbeidslokalene

  • Posisjonsbestemming og sporing gjennom GPS og mobiltelefoner

  • Tilgangskontroll

  • Produksjonskontroll

  • Kontroll av e-post eller hvilke nettsider som blir besøkt

  • Ransaking eller kroppsvisitering

  • Testing med sikte på å avdekke rusmiddelbruk

  • Bruk av private etterforskere – for eksempel såkalte «hemmelige kunder»

- Påvirker arbeidsmiljøet

Personvernekspertene i Sticos mener det er viktig at arbeidsgivere vurderer summen av kontrolltiltak.

- I tilfellet hos Telenor burde man for eksempel vurdert om opplæring kan gis og følges opp på en annerledes måte som er like effektiv, men hvor man unngår overvåking.

- Arbeidsgiver skal ikke kontrollere tillit hos den enkelte medarbeider. Direkteovervåking av ansattes samtaler og bruk av PC vil i tillegg ha negativ effekt på arbeidsmiljøet. Ingen liker at sjefen kontinuerlig ser over skuldra di, sier Fjellheim Tunaal og Bang.

De oppfordrer arbeidstakere til å kontakte nærmeste leder, tillitsvalgt eller Datatilsynet og Arbeidstilsynet dersom man er usikker på om arbeidsgivers kontrolltiltak er lovlig.

GJØR SOM TECHNOPORT: - Sticos gir svar på konkrete problemstillinger om GDPR

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x