Kontakt oss > Fagsupport

REGISTRERE EN FAGSAK

Slik sender du spørsmål
til Sticos Fagsupport:


1. Logg inn i ditt produkt. Dette kan du gjøre ved å klikke "Logg inn" øverst i høyre hjørne på denne siden. Velg Sticos løsningen som er mest relevant for ditt fagområde da dette har betydning for hvilke fagteam du har tilgang til. 

2. Send fagspørsmålet ditt til oss ved å registrere en supportsak. Beskriv problemstillingen din så godt som mulig, uten å nevne sensitiv informasjon.

3. Basert på hvilke fagområder du velger vil spørsmålet ditt fordeles til en fagkyndig rådgiver som tar kontakt med deg via telefon eller epost. Vi svarer på henvendelsen innen én virkedag.

<< Tilbake

Rådgiverne i Sticos Fagsupport

Ofte stilte spørsmål

Her finner du vanlige spørsmål vi ofte mottar om fagsupport

Som kunde har du tilgang til personlig hjelp fra våre eksperter i fagområdene som omfattes av ditt produkt. Sticos Fagsupport svarer på faglige spørsmål innen regnskap, skatt, merverdiavgift, lønn, personvern, arbeidsrett, HR og HMS. Hvilke fagområder du har tilgang til står nærmere beskrevet i lisensvilkårene for det aktuelle produktet. Spørsmål til fagsupport meldes alltid inn fra ditt produkt.
Når vi har mottatt saken din blir denne tildelt riktig fagperson. Denne vil kontakte deg innen en virkedag.
Sticos Fagsupport er en tjeneste som inkluderes i de fleste av våre produkter for at våre kunder skal ha en faglig støttespiller i vanskelige spørsmål. Hvilke fagområder du har tilgang til står nærmere beskrevet i lisensvilkårene for det aktuelle produktet. Vi tilbyr også betalt rådgivning dersom du trenger juridisk bistand ved mer kompliserte problemstillinger.
Du kan stille spørsmål knyttet til fagområdene som omfattes av ditt produkt. Dette står nærmere beskrevet i lisensvilkårene. Du kan lese mer om de ulike fagområdene her.
Vi forsøker å ringe deg opp flere ganger. Dersom vi ikke får svar så sender vi deg en e-post. Du kan da svare tilbake på denne for å komme direkte i kontakt med rådgiver vedr. den aktuelle henvendelsen.

Fagområder

I Sticos jobber over 30 erfarne rådgivere i dedikerte fagteam som gjerne deler sin kompetanse med deg. Her er noen av fagområdene vi kan hjelpe deg med:

Regnskap

 • Bokføring
 • Driftsmidler
 • Fusjon/ fisjon
 • Omdanning
 • Regnskapsforståelse og Verdivurdering
 • Konsernregnskap
 • Årsoppgjør
 • GRFS
 • Revisjon
 • Kommuneregnskap

Lønn

 • Lønnsavregning og rapportering (a-melding)
 • Reise og utgiftsgodtgjørelser
 • Naturalytelser
 • Arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Sykepenger/foreldrepenger
 • Permisjoner
 • Overtid/arbeidstid
 • Pensjon
 • Arbeidstakere i eller fra utlandet
 • Permittering

Skatt

 • Aksjer
 • Bil
 • Bolig og eiendom
 • Deltakerlignet selskap
 • Enkeltpersonforetak
 • Fordringer og tap på fordringer
 • Lån fra/til aksjonær
 • Naturalytelser
 • Pendling og reiser
 • Utland
 • Årsoppgjør

Merverdiavgift

 • Omsetning og uttak
 • Fradrag for inngående mva (inkl. justering)
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Innførsel og utførsel
 • Mva-kompensasjon

Selskapsrett

 • Stiftelse av selskap
 • Kapitalendringer
 • Utbytte og eiertransaksjoner
 • Generalforsamling
 • Oppløsning og avvikling av selskap
 • Egne aksjer
 • Fusjon og fisjon
 • Ansvar for styre og eiere
 • Revisjonsplikt

Næringsjuss

 • Pengekrav, innfordring, forsinkelsesrente
 • Konkurs og gjeldsforhandling
 • Inkasso
 • Husleie
 • Fast eiendom
 • Avtalerett/kontraktsrett
 • Kjøpsrett
 • Erstatning
 • Hvitvasking

Personvern (GDPR)

 • Lovlig behandling
 • Databehandleravtale
 • Personvernerklæring
 • Sikring og utlevering av opplysninger
 • Sletting og innsyn
 • Personopplysninger
 • Overvåking og kontroll
 • Risikovurdering
 • Internkontroll
 • Avvik
 • Tilsyn

Arbeidsrett og HR

 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Arbeidstid, overtid
 • Ferie
 • Oppfølging av arbeidstaker
 • Fravær (sykefravær, permisjoner og annet fravær)
 • Oppsigelse og avskjed
 • Pensjon
 • Permittering
 • Varsling

HMS

 • Verneombud og AMU
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Risikovurdering
 • Vernerunde
 • Avviksbehandling
 • Internkontroll
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Forebygging og tilrettelegging
 • Tilsyn

Økonomi

 • Regnskapsførerregelverket/ GRFS
 • Hvitvasking
 • Avstemming

Økonomi

 • Budsjett og likviditet
 • Nøkkeltall

*Sticos Fagsupport dekker generelle spørsmål innenfor fagområdene som dekkes av produktet du har lisens på. Eksempelvis kan kunder av Sticos Personal få hjelp fra fageksperter innen HR, HMS og lønn, men ikke regnskap og økonomi. Brukere av Sticos Oppslag har tilgang til alle fagområder og anbefales å registrere sin supportsak herfra. Merk at kurs/kursabonnement ikke gir tilgang til fagsupport.