E-kurs Merverdiavgift - hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom

TypeKommentarPåmelding
E-kurs Registrer og start E-kurs

Merverdiavgift - hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom (E-kurs)

Hvordan virker justeringsreglene når du anskaffer eller fører opp fast eiendom? Hvilke konsekvenser vil det ha om du endrer bruken av eiendommen, eller du velger å selge? Har det noen betydning når du selger og til hvem du selger?

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Vi gjennomgår hovedprinsippene. Kapitalvarebegrepet blir gjennomgått. Det sammen gjelder hva som anses som en justeringshendelse, herunder hvordan justering skal skje. Vi gir også en oversikt over dokumentasjonsreglene.

Det vil bli lagt vekt på en praktisk tilnærming, slik at gjennomgangen vil inneholde en del eksempler.

Formålet med kurset er at du som deltaker skal oppnå en grunnleggende forståelse av innholdet i justeringsreglene for fast eiendom.

Kurset passer for revisorer, regnskapsførere og økonomi- og regnskapsmedarbeidere i bedrifter.

Innhold

  • Formålet med bestemmelsene
  • Kapitalvarebegrepet
  • Dokumentasjonskravene ved anskaffelse av kapitalvarer
  • Justeringsperioden
  • Justeringsutløsende hendelser og gjennomføring av justering
  • Overdragelse av justeringsplikt/-rett

Kursnivå: Grunnleggende

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time skatt/avgift

Revisor: 1,5 time skatterett

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 835,- ekskl. mva.

Kursholder(e)