Tid og sted for Oppsigelse og avskjed..

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt 

Oppsigelse og avskjed..

Kurset omhandler reglene om oppsigelse og avskjed for arbeidsgivere og arbeidstakere som fullt ut omfattes av arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold.

Kunnskap om reglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike.

Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidstaker eller arbeidsgiver rettmessig kan avslutte arbeidsforholdet, og hvilken fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.

Kurset er relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal.

Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

Innhold

 • Arbeidstakers avslutning av arbeidsforhold
  • Form
  • Bindingstid
  • Fantegang
  • Tilbakekall og tilsidesettelse
 • Arbeidsgivers adgang til å ensidig endre arbeidsavtalen
 • Avslutning av arbeidsforhold pga arbeidstakers forhold
  • Forskjell på oppsigelse og avskjed
  • Suspensjon
  • Advarsel
  • Sykefravær
  • Ugyldig fravær
  • Manglende eller utilfredsstillende arbeidsutførelse
  • Prøvetid
  • Oppnådd aldersgrense
  • Forhold ved arbeidstaker som aldri kan være oppsigelsesgrunn
 • Oppsigelse på grunn av arbeidsgiver eller virksomhetens forhold
  • Utvelgelse
  • Annet passende arbeid
 • Saksbehandling
  • Drøftelser med tillitsvalgte
  • Melding til NAV
  • Omstillingsloven
  • Individuelle drøftelsesmøter
  • Krav til form og innhold
 • Attest

Kursnivå: Grunnleggende

Autorisasjon

Regnskapsfører: 2,5 timer rettslære

Revisor: 2,5 timer annet

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 1 570,- ekskl. mva.

Meld på

Kursholder(e)