Tid og sted for Kontroll og avstemming av regnskapet

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt 

Kontroll og avstemming av regnskapet

Bli bedre på kontroll og avstemminger. Lær hvordan du utfører og kvalitetssikrer sentrale områder i regnskapet. Hvordan bør kontroller og avstemminger gjennomføres, og hvorfor er avstemmingsarbeid viktig?

Hvilke kontroller må foretas?

Avstemmingsarbeid er en viktig del av forberedelsene til årsavslutningen. Dette 2-dagerskurset gir deg praktisk innføring i hvordan bokførings- og kontrollarbeidet kan legges opp. Vi går systematisk gjennom de ulike regnskapspostene, og ser på relevante kontroll- og avstemmingsmetoder opp mot disse.

Du får svar på hvilke kontroller og avstemminger som må foretas, når og i hvilken rekkefølge. Du får også tips om hvordan de skal dokumenteres. Vi gjennomgår periodisering av inntekter/kostnader i kurset for å gi deg forståelse for de ulike kontrolloppgavene. Kursholder kommer med praktiske eksempler fra sin arbeidserfaring som regnskapsfører og revisor. Vi åpner også for dialog og gode diskusjoner underveis.

Se også vårt Videregående kurs i kontroll og avstemminger.

Innhold

  • Hva innebærer det å kontrollere regnskapsposter og hvorfor er avstemming viktig?
  • Oppbygging av avstemmingsmappe, eksempler på fremgangsmåte
  • Rekkefølge og gjennomgang av aktuelle kontroller og avstemminger
  • Rutiner for bokføring/regnskap som legger til rette for kontrolloppgavene
  • Gjennomgang av de viktigste balanseposter og noen resultatposter
  • Spesielle krav til regnskapskontor - oppdragsdokumentasjon/GRFS
  • Praktiske råd og tips fra kontroll- og avstemmingsarbeid

Autorisasjon

Regnskapsfører: 14 timer finansregnskap

Revisor: 14 timer regnskap

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 6 790,-

Meld på

Deltakere om kurset

Faglig bra innhold, balansert, tydelig og engasjerende foredragsholder. Dette var veldig anvendelig sett opp mot våre jobbutfordringer.

- Bernt Johan Meek, Stavne Arbeid og Kompetanse KF

Målgruppe

Regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere som har lite eller noe erfaring med avstemmingsarbeid.

Kursholder(e)