Tid og sted for Videregående kurs i kontroll og avstemminger

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt 

Videregående kurs i kontroll og avstemminger

Bli bedre på å utføre og kvalitetssikre de mer krevende områdene i regnskapet som en forberedelse til årsavslutningen. Du lærer mer om hvordan kontroller og avstemminger kan gjennomføres, og hvilke områder som har større risiko for feil og mangler. Kurset legger vekt på forankring opp mot regnskapslov, GRFS, mv.

Hvor er problemområdene?

Kurset tar for seg de avstemmingsområdene det knytter seg størst praktiske problemstillinger til, og som stiller større krav til kunnskap og erfaring hos regnskapsfører.

Du får tips om hvordan avstemmingene skal dokumenteres. Vi ser også på periodisering av inntekter/kostnader, og betydningen av dette for de ulike kontrolloppgavene.

Kursholder kommer med praktiske eksempler fra sin arbeidserfaring som regnskapsfører og revisor. Vi åpner også for dialog og gode diskusjoner underveis. Kom gjerne med innspill om det er spesielle områder du ønsker nærmere gjennomgang av. Dialog om praktiske regnskapsutfordringer er også viktig for erfarne regnskapsmedarbeidere.

Se også vårt grunnleggende kurs i Kontroll og avstemming av regnskapet.

Innhold

 • Hva innebærer det å kontrollere regnskapsposter og hvorfor er avstemming viktig?
 • Gjennomgang av de mer utfordrende kontroller og avstemminger, blant annet:
  • Varebeholdning - hvordan finne rett verdi (regnskapsmessig og skattemessig)?
  • Driftsmidler og avskrivninger - levetidsvurdering, påkostning/vedlikehold, hva er fornuftig avskrivningsplan?
  • Merverdiavgift
  • Kontroll av lønnsopplysninger mot rapport fra Altinn
  • Spesielle krav til regnskapskontor - oppdragsdokumentasjon/GRFS
 • Praktiske råd og tips fra kontroll- og avstemmingsarbeid

Autorisasjon

Regnskapsfører: 2 timer finansregnskap, 3 timer finansregnskap/bokføringsregelverket, 2 timer regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk

Revisor: 5 timer regnskap, 2 timer annet

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 4 190,-

Meld på

Deltakere om kurset

Nyttig tema med praktiske eksempler og grei foreleser. Supert at deltakere og foreleser kommer med eksempler på hendelser og problemstiller de selv har opplevd.

- Kjellaug Stjern, Åfjord Regnskap AS

Målgruppe

Regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere som har erfaring med avstemmingsarbeid.

Kursholder(e)